Vasakronan gör bytesaffär med fastigheter i Malmö

Vasakronan gör bytesaffär med fastigheter i Malmö Vasakronan gör en bytesaffär med ErPå Industritomter i Malmö och köper en fastighet i Västra Hamnen och säljer en fastighet vid Mobilia. Vasakronan betalar en mellanköpeskilling på 96,5 Mkr. I en bytesaffär med ErPå Industritomter köper Vasakronan fastigheten Bilen 6 i bästa läge vid Västra Hamnen intill Bo 01 området för 110,5 Mkr. På fastigheten färdigställdes en kontorsbyggnad ifjol, vilken har en blandning av cellkontor och öppna planlösningar. Lokalarea är på 5 709 m2. Fastigheten är fullt uthyrd till Intentia. I förvärvet ingår också en byggrätt på 6 000 m2. Vasakronan säljer fastigheten Västerbotten 9 i östra delen av Malmö, vilken inte är en prioriterad delmarknad för Vasakronan. Fastigheten är av exploateringskaraktär och kräver investeringar. Byggnaden har tidigare använts för industriändamål och ingick i beståndet som Vasakronan förvärvade av Gotic. Idag är det en blandad hyresgäststruktur och knappt hälften av byggnaden är vakant. Lokalarean är knappt 14 000 m2 och köpeskillingen uppgår till 14 Mkr. - Vi tror på en stark utveckling i Västra hamnenområdet, säger Sten Gustavsson, chef för Vasakronan Region Syd. I den nya fastigheten har vi en intressant hyresgäst som sitter i mycket moderna och effektiva kontorslokaler. - Byggrätten som ligger i anslutning till fastigheten utgör en potential för framtida tillväxt. - För vidare information vänligen kontakta Sten Gustavsson, chef region Syd 040-691 71 10 Bengt Möller, informationsdirektör 08- 783 21 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT00190/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT00190/bit0002.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 176 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (30 sept 2018). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 134 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och 2018 gav vi ut världens första gröna certifikat. I december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar