Vasakronan hyr ut till Tieto i Värtahamnen

Tieto Sweden AB blir ny hyresgäst i Vasakronans fastighet kv Riga som nu håller på att byggas i Värtahamnen. Kontraktet omfattar 15 000 kvadratmeter och inflyttning sker i juli 2010.

Kv Riga, som ligger på Fjärde bassängvägen 15, blir en modern fastighet i hög miljöklass, helt utformad för att klara nivån Gold i miljöklassificeringssystemet Leed. Byggnaden hamnar även långt under energikraven för Green Building. Tietos verksamhet i Stockholm samlar nu sina medarbetare i Värtahamnen. Totalt 1 400 personer kommer att ha sin arbetsplats här. - Nybyggda fastigheter med rätt profil när det gäller effektivitet, flexibilitet och inte minst miljöklass, är alltid efterfrågade på hyresmarknaden. Värtahamnen är ett spännande utvecklingsområde som nu får ytterligare moderna kontor men också en stor ICA-butik i bottenplanet, säger Tina Granåsen Nyholm, fastighetschef Vasakronan. Det gamla hamnområdet i Värtahamnen kommer att få en ny skepnad under de kommande åren. Vasakronans vision är att skapa en modern stadsdel där den ursprungliga hamnmiljön tas tillvara och förenas med hållbarhet och arkitektur i framkant. - Just kombinationen av hamnområde, moderna kontor och bostäder är en spännande mix. Värtahamnens läge och goda kommunikationer gör det till ett intressant tillskott i Stockholms långsiktiga utveckling, fortsätter Tina Granåsen Nyholm. Värtahamnen är ett av Stockholms största utvecklingsområden, där Vasakronan är en av de drivande krafterna. I Värtahamnen planeras under de närmaste åren för över 500 bostäder, drygt 150 000 kvm kontor samt en hel del service och ett stort antal butiker. I Stockholms stads ”Vision 2030” räknar man med att Stockholms befolkning kommer att öka med 150 000 innevånare till 2030. Behovet av moderna och välbelägna kontor och bostäder är därför en central fråga för att kunna möta en sådan tillväxt. I hela området Husarviken-Loudden, även kallat norra Djurgårdsstaden, planeras för 10 000 nya bostäder samt kontor och service med sammanlagt 30 000 nya arbetsplatser. För mer information, vänligen kontakta: Tina Granåsen Nyholm Fastighetschef Vasakronan Tel: 08 – 56 62 06 86 Louis Sellgren Projektchef Vasakronan Tel: 08 – 56 62 05 22

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 180 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (30 juni 2018). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 134 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 350 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar