Vasakronan klarade millennieskiftet utan incidenter

Vasakronan klarade millennieskiftet utan incidenter 1/3-del av de anställda i Vasakronan, cirka 100 personer, har jobbat över millennieskiftet för att rondera viktiga fastigheter. 12 500 komponenter har under senaste åren bytts ut i Vasakronans fastigheter för att kunna vara säkra på att klara millennieskiftet. Under nyårsnatten avpatrullerades samtliga fastigheter som hade verksamhet över nyårsskiftet med ett mycket gott resultat. I Vasakronans fastigheter finns fastigheter med vitala intressen för rikets säkerhet som till exempel Sveriges Radio, SEBs datacentral, länsstyrelser och polismyndigheter. Arbetsplatser där allt måste fungera även under nyårshelgen. - Under nyårsnatten avpatrullerades viktiga hus för att se om skadegörelse hade skett eller om det uppstått några tekniska problem, säger Stefan Sandesten teknisk direktör och Y2K-ansvarig i Vasakronan. Rapporterna var entydiga att millennieskiftet hade klarats utan problem. - Vi identifierade tidigt tänkbara kriser och vilka konsekvenser dessa skulle kunna få samt vilka målgrupper som skulle kunna drabbas. Vi har också haft ett finmaskigt nät med ansvariga personer på våra 15 orter i landet som jobbat med att förbereda fastigheter och våra kunder för årsskiftet. För varje fastighet finns ett fastighetsintyg som visar vad vi gjort för att säkra funktionerna inför millennieskiftet. Testerna av fastigheterna har gjort enligt de rekommendationer som British Standard Institute har utarbetat. - Om allvarligare problem hade inträffat hade ett stort antal reservplaner utarbetats med åtgärder. Bl a fanns reservaggregat för elkraft, extra leveranser av dieselolja var garanterade mm. - Under nyårsdagen och söndagen den 2 januari 2000 kommer samtliga fastigheter att inspekteras, då kontrolleras tekniska system och larm samt om någon förödelse har skett. Dessutom kommer samtliga kunder att informeras om vad som skett i deras fastighet. För vidare information vänligen kontakta Stefan Sandesten, teknisk direktör Y2K-ansvarig Tfn 08-783 21 14, 070-573 46 48 Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan 08-783 21 09, 070-593 91 71 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/01/20000101BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/01/20000101BIT00040/bit0002.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 180 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (30 juni 2018). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 134 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 350 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar