Vasakronan och andra fastighetsägare rustar upp Rosenlundsgatan tillsammans med Göteborgs kommun

Vasakronan och andra fastighetsägare rustar upp Rosenlundsgatan tillsammans med Göteborgs kommun Tre miljoner kronor satsas för att få en gästvänligare miljö kring Rosenlundsgatan i centrala Göteborg. Satsningen är gemensam från Göteborgs Kommun, Vasakronan, HIGAB och Stena Fastigheter. Området kring Rosenlundsgatan och Feskekörka har varit i behov av uppfräschning i många år. Upprustningsarbetet påbörjades 1999 med Hvitfeldtsplatsen och en mindre del av Rosenlundsgatan. Nu kommer området mellan Rosenlundsplatsen och Feskekörka att rustas upp ordentligt. Trottoaren kommer att breddas längs hela södra sidan av Rosenlundsgatan. Trottoaren kommer också att stenläggas med bland annat "Göteborgshallar" för att förtydliga gångstråket. Träd kommer att planteras för att komplettera det gröna stråket på Rosenlundsgatan. De gamla belysningsarmaturerna byts ut mot mera miljöskapande gatubelysning längs hela gångstråket. Vid Fisketorget binds gatusidorna samman med en bred stenläggning. - Detta kommer att innebära ett rejält lyft för miljön på Rosenlundsgatan, kommenterar Bo Törnkvist marknadsområdeschef för Göteborg Väst. Vår ambition är att skapa en gatumiljö kring denna traditionella Göteborgsmiljö som ska ge ett ombonat och trivsamt intryck. - Det är extra stimulerande att fastighetsägarna och Göteborgs kommun tillsammans skapar ekonomiska förutsättningar för att genomföra detta. Från Stadsbyggnadskontoret har Göran Wallin gjort en stor insats och från Trafikkontoret har Göran Jonsson bidragit på ett mycket konstruktivt sätt. För vidare information vänligen kontakta Bo Törnkvist, marknadsområdeschef Göteborg Väst 031-725 56 21 Bengt Möller, informationsdirektör 08-783 21 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00260/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00260/bit0002.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 178 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (30 september 2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 123 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och önskemål förvaltar vi alla våra fastigheter med egen personal. Totalt har Vasakronan cirka 350 medarbetare. Vår ambition är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar