Vasakronan och Lunds Kommun i kultursatsning om biografen Kino

Vasakronan och Lunds Kommun i kultursatsning om biografen Kino. Vasakronan satsar 3 miljoner kronor för att renovera biografen Kino. Ett längre hyresavtal med Lunds Kommun säkerställer att kvalitetsfilm kommer att visas i Lund de kommande åren. Lunds Studenters Filmstudio och Folkets bio kommer också fortsättningsvis att driva biografen Biografen Kino renoveras och får två biosalonger. En större premiärsalong med 200 platser och en mindre salong som inrymmer 50 platser. Invigning kommer att ske den 1 september 2000. Lunds Kommun fattade i november 1999 beslut om att anta ett filmpolitiskt program som möjliggör detta samarbete. Skandinaviens äldsta filmorganisation Lunds Studenters Filmstudio (bildades 1929) och Folkets bio (bildades 1987) kommer att driva biografen och ge Lund möjlighet att visa kvalitetsfilm. Lund är efter Stockholms City den stad som har flest biobesök i landet. - Fastigheten ligger i ett mycket attraktivt läge för butiksetablering. Alternativet hade varit en butiksgalleria. Vasakronan vill med denna satsning visa på att vi tror på och stödjer svensk filmkultur, kommenterar Mikael Strand, Vasakronans chef i Lund. Nu kan vi bevara och förstärka den fina filmtradition som finns i Lund. - I Malmö har Vasakronan ett liknande upplägg kring den nyrenoverade biografen Spegeln med Malmö Stad. Vasakronan är ett av Lunds ledande fastighetsbolag på kommersiella lokaler 2 Fastighetsbeståndet består av 10 fastigheter på 40 000 m . För vidare information vv kontakta Mikael Strand, marknadsområdeschef Lund, Vasakronan 046-37 22 80 Gunnar Haag, förvaltningschef Kultur och Fritid 046-35 52 91 Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan 08-783 21 09 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00340/bit0002.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 179 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (31 december 2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 127 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och önskemål förvaltar vi alla våra fastigheter med egen personal. Totalt har Vasakronan cirka 350 medarbetare. Vår ambition är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar