Vasakronan säljer bostäder i Växjö

Vasakronan säljer bostadsfastigheter i Växjö för 8 Mkr. Vasakronan fortsätter att renodla fastighetsbeståndet och säljer bostadsfastigheter i Växjö. Köpeskillingen uppgår till 8 Mkr. Nio s k underofficersvillor i anslutning till Företagsstaden I 11 och en 2 föreningsgård med en total area på 2 600 m har sålts till Regementsparken AB för 6 Mkr. Regementsparken kommer att renovera villorna och hyra ut dem som 2 bostäder. Cirka 900 m bostadslägenheter i kvarteret Gripen i centrala Växjö har också sålts för 2 Mkr. - Dessa fastighetsaffärer är ytterligare ett led för att renodla Vasakronans fastighetsbestånd i Växjö till kommersiella lokaler, kommenterar Jan Rosqvist, Vasakronans chef i Växjö. 2 Vasakronan har i Växjö fastigheter med en total lokalarea på 83 000 m och med ett marknadsvärde på 300 Mkr. Under de senaste åren har Vasakronan målmedvetet 2 utvecklat det före detta regementet I 11 till Företagsstaden I 11. 30 000 m lokalyta har i den första etappen hyrts ut till nya hyresgäster, varav 30 procent är nyinflyttade till Växjö. För vidare information vänligen kontakta: Jan Rosqvist, marknadsområdeschef Växjö, Vasakronan 0470-72 77 30 Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan 08-783 21 09 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/18/19990518BIT00250/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/18/19990518BIT00250/bit0002.doc

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 178 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (30 september 2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 123 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och önskemål förvaltar vi alla våra fastigheter med egen personal. Totalt har Vasakronan cirka 350 medarbetare. Vår ambition är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar