Vasakronan säljer bostadsfastigheter i Malmö

Vasakronan säljer två bostadsfastigheter i Malmö till MKB för 19,5 Mkr. Vasakronan fortsätter att renodla beståndet och säljer två bostadsfastigheter vid Möllevångstroget till MKB. Köpeskillingen uppgår till 19,5 Mkr. 2 Fastigheterna Hagen 1 och Lodet 1 har en totalyta på 2 944 m fördelade på 37 lägenheter. Inom fastigheten Hagen 1, som är direkt belägen vid Möllevångstorget, finns tre butikslokaler i bottenplanet. Köpeskillingen 19,5 2 Mkr motsvarar 6 624 kr/m . - Denna affär är ytterligare ett led i att renodla Vasakronans fastighetsbestånd i Malmö till kommersiella lokaler, kommenterar Sten Gustavsson, chef region Syd i Vasakronan. Fastigheten ingick i det bestånd Vasakronan förvärvade från Gotic under 1997. Vi fortsätter vår koncentration mot kontor och butiker i centrala lägen i Malmö. Under det senaste året har Vasakronan blivit den marknadsledande aktören på kommersiella lokaler i Malmö. 2 Vasakronan har i Malmö fastigheter med en total lokalarea på 267 000 m . Av 2 2 dessa är 48 000 m butiker och 155 000 m kontor. Marknadsvärdet på Vasakronans fastigheter i Malmö uppgår till 2 850 Mkr. För vidare information vänligen kontakta: Sten Gustavsson, chef region Syd, Vasakronan 040-17 48 00 Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan 08-783 21 09 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/04/19990504BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/04/19990504BIT00150/bit0002.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 178 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (30 september 2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 123 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och önskemål förvaltar vi alla våra fastigheter med egen personal. Totalt har Vasakronan cirka 350 medarbetare. Vår ambition är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar