Vasakronan säljer Vasakronan Service Partner till Coor Service Management

Coor köper Vasakronans dotterbolag Vasakronan Service Partner med tillträde den 1 september 2009. Vasakronan har också inlett ett samarbete med Coor om leverans och utveckling av servicetjänster inom Vasakronans bestånd.

Vasakronan har under nästan tio år utvecklat Vasakronan Service Partner till ett väletablerat bolag och intensifierar nu arbetet med att erbjuda en komplett service till sina kunder. Vasakronan och Coor har ambitionen att tillsammans etablera en helt ny standard för leverans av servicetjänster i Sverige. – Det har varit ett stort intresse för att köpa Vasakronan Service Partner och det har varit viktigt att hitta en köpare som delar vår ambition att utveckla kvaliteten i leveransen av den här typen av kompletterande servicetjänster, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan. Inom Vasakronan kommer det att finnas särskilda resurser för att tillsammans med Coor utveckla servicetjänster och servicekoncept, men också för att ta ansvar för att leveransen till Vasakronans kunder håller hög kvalitet. – Vi har en tydlig strategi för hur vi vill bredda utbudet av servicetjänster och höja kvaliteten i leveransen, säger Nicklas Walldán, chef teknik, service och utveckling på Vasakronan. Vi som fastighetsbolag ska fokusera på våra kunders behov och säkra optimala lösningar utifrån behoven. Att ha en partner som tillsammans med oss fokuserar på att säkra leveransen ger de bästa förutsättningarna för att nå våra mål. – Vi tycker att det här är ett spännande och naturligt steg i vår utveckling och vi ser fram emot att bli en del av ett bolag som har servicetjänster som sin kärnverksamhet, säger Pia Clark, vd Vasakronan Service Partner. Vasakronan Service Partners största servicenav är Kista Science Tower, Kista Entré och Garnisonen i Stockholm samt Lilla Bommen i Göteborg. Omsättningen uppgick 2008 till ca 150 mkr. Coor köper samtliga aktier i Vasakronan Service Partner. Ernst & Young Transaction Advisory Services har varit Vasakronans rådgivare i affären.

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 179 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (31 december 2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 127 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och önskemål förvaltar vi alla våra fastigheter med egen personal. Totalt har Vasakronan cirka 350 medarbetare. Vår ambition är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar