Vasakronan välkomnar två nya modebutiker till Regeringsgatan i Stockholm

Vasakronan hyr ut två lokaler på Regeringsgatan till modebutikerna OSKA och Fashion Attitudes. Internationella modemärket OSKA öppnar sin första svenska konceptbutik på Regeringsgatan 30. Fashion Attitudes erbjuder internationella och nordiska kvalitetsmärken för dam på Regeringsgatan 26.

 – Vasakronan ser fram emot att få in dessa nya, spännande butikskoncept på Regeringsgatan i Stockholm, säger Ronald Bäckrud, regionchef Stockholm. Både OSKA och Fashion Attitudes är noga utvalda koncept som ytterligare förstärker vår satsning på intressanta nischaktörer med hög kvalitet.

OSKA grundades 1997 och är idag ett internationellt välkänt märke med representation hos mer än 900 återförsäljare i över 20 länder. I slutet av augusti öppnar första konceptbutiken på Regeringsgatan 30 i Stockholm och i augusti/september även på Östra Ågatan 27 i Uppsala.

Fashion Attitudes på Regeringsgatan 26 är en modebutik som från månadsskiftet oktober/november erbjuder internationella och nordiska kvalitetsmärken för dam. Man vänder sig till en bred målgrupp med stort intresse för kläder, som samtidigt letar efter sin egen stil. Fashion Attitudes koncept med en tydlig indelning i olika stilar ska bidra till detta.


För mer information, vänligen kontakta:
Ronald Bäckrud
Regionchef Stockholm
Mobil: 0709-681 690
E-post: ronald.backrud@vasakronan.se

Anna Dahlin
Projektledare Kommunikation
Mobil: 0761-360 565
E-post: anna.dahlin@vasakronan.se  

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 85 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 193 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Taggar:

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 179 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (31 december 2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 127 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och önskemål förvaltar vi alla våra fastigheter med egen personal. Totalt har Vasakronan cirka 350 medarbetare. Vår ambition är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi välkomnar två nya spännande butikskoncept till Regeringsgatan.
Ronald Bäckrud, regionchef Stockholm