Vasakronan välkomnar två nya modebutiker till Regeringsgatan i Stockholm

Vasakronan hyr ut två lokaler på Regeringsgatan till modebutikerna OSKA och Fashion Attitudes. Internationella modemärket OSKA öppnar sin första svenska konceptbutik på Regeringsgatan 30. Fashion Attitudes erbjuder internationella och nordiska kvalitetsmärken för dam på Regeringsgatan 26.

 – Vasakronan ser fram emot att få in dessa nya, spännande butikskoncept på Regeringsgatan i Stockholm, säger Ronald Bäckrud, regionchef Stockholm. Både OSKA och Fashion Attitudes är noga utvalda koncept som ytterligare förstärker vår satsning på intressanta nischaktörer med hög kvalitet.

OSKA grundades 1997 och är idag ett internationellt välkänt märke med representation hos mer än 900 återförsäljare i över 20 länder. I slutet av augusti öppnar första konceptbutiken på Regeringsgatan 30 i Stockholm och i augusti/september även på Östra Ågatan 27 i Uppsala.

Fashion Attitudes på Regeringsgatan 26 är en modebutik som från månadsskiftet oktober/november erbjuder internationella och nordiska kvalitetsmärken för dam. Man vänder sig till en bred målgrupp med stort intresse för kläder, som samtidigt letar efter sin egen stil. Fashion Attitudes koncept med en tydlig indelning i olika stilar ska bidra till detta.


För mer information, vänligen kontakta:
Ronald Bäckrud
Regionchef Stockholm
Mobil: 0709-681 690
E-post: ronald.backrud@vasakronan.se

Anna Dahlin
Projektledare Kommunikation
Mobil: 0761-360 565
E-post: anna.dahlin@vasakronan.se  

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 85 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 193 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Taggar:

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 176 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (30 sept 2018). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 134 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och 2018 gav vi ut världens första gröna certifikat. I december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi välkomnar två nya spännande butikskoncept till Regeringsgatan.
Ronald Bäckrud, regionchef Stockholm