Vasakronans delårsrapport januari – september 2013

Hållbara framgångar

Ökande fastighetsvärden, stigande hyror och god efterfrågan på lokaler, i kombination med ett fortsatt lågt ränteläge, ger ett starkt resultat för årets första nio månader. Det långsiktiga hållbarhetsarbetet bidrar positivt till lönsamheten.

  • Hyresintäkterna uppgick till 4 521 mkr (4 461), en ökning med 2 procent i ett jämförbart bestånd.
  • Uthyrningsgraden uppgick till 92,9 procent (93,4).
  • Driftnettot uppgick till 3 218 mkr (3 223), en ökning med 1 procent i ett jämförbart bestånd.
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 2 038 mkr (1 966) till följd av ett förbättrat räntenetto.
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 1 329 mkr (1 083), vilket motsvarar en värdeökning på 1,6 procent (1,3). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 86,2 mdkr.
  • Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till 1 112 mkr (-360) till följd av höjda långfristiga marknadsräntor.
  • Resultat efter skatt ökade till 3 659 mkr (2 040).

Hyresintäkterna fortsätter att öka, vilket medfört en ökning av driftnettot med 1 procent i ett jämförbart bestånd. Genom ett förbättrat räntenetto ökade resultat före värdeförändringar och skatt med 4 procent och uppgick till 2 038 mkr (1 966).

I början av oktober tilldelades Vasakronan energieffektiviseringspriset E-prize för det innovativa arbetet med att minska energianvändningen i fastighetsbeståndet. Samtidigt kom resultatet från den globala hållbarhetsundersökningen GRESB där Vasakronan var det enda svenska fastighetsbolag som nådde den högsta nivån ”Green star”. Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan, kommenterar:

- Det är oerhört glädjande att vårt målmedvetna hållbarhetsarbete nu tydligt bidrar till ökad lönsamhet. Den minskade energianvändningen har medfört årliga kostnadsbesparingar på cirka 100 mkr och en ökning av fastighetsvärdet med uppskattningsvis 2 mdkr – samtidigt som koldioxidutsläppen minskat med 97 procent. Det här visar att bra affärer och ansvarsfullt fastighetsföretagande går hand i hand.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 86 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 190 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Taggar:

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 178 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (30 september 2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 123 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och önskemål förvaltar vi alla våra fastigheter med egen personal. Totalt har Vasakronan cirka 350 medarbetare. Vår ambition är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Citat

Det är oerhört glädjande att vårt målmedvetna hållbarhetsarbete nu tydligt bidrar till ökad lönsamhet. Den minskade energianvändningen har medfört årliga kostnadsbesparingar på cirka 100 mkr och en ökning av fastighetsvärdet med uppskattningsvis 2 mdkr – samtidigt som koldioxidutsläppen minskat med 97 procent. Det här visar att bra affärer och ansvarsfullt fastighetsföretagande går hand i hand.
Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan