Vasakronans stipendium till masterelev på Konstfack 2017

Agga Anna Mette Stage, masterelev vid Konstfack, grafisk designer, art director och illustratör tilldelas Vasakronans stipendium 2017. Genom verken The Body Soap Generator och A Voice-Over ställer hon frågor om hur vi påverkas av reklam och hur den formar vårt sätt att relatera till produkter, oss själva och omvärlden utan att vi reflekterar över det.

Utifrån omfattande studier av hur kroppstvål säljs i Skandinavien har Agga Anna Mette Stage återanvänt reklamens principer och gestaltar detta i två verk: The Body Soap Generator och A Voice-Over.

I sitt masterarbete ställer Agga frågor om hur vi påverkas av reklamen och hur den formar vårt sätt att relatera till produkter, oss själva och omvärlden utan att vi reflekterar över det. Hon visar det språk som används och hur värderingar om heteronormativitet, medelklassvärderingar, vithet och idéer om civilisation upprepas och konformeras genom reklam för renlighetsprodukter.

Utgångspunkten i The Body Soap Generator är de ord som används på etiketterna från de 180 tvålsprodukter som sålts mest i Danmark, Norge och Sverige 2016–2017. Agga har genom upprepning och nya kombinationer av ord format 800 miljoner unika budskap kopplade till renlighet. I verket A Voice-Over presenteras genom en bekant röst från reklamfilmer ett material som blottar historien av att sälja tvål i Europa.

Aggas masterarbete blottlägger reklamens logik och kopplingen till perception och kognition. Hennes arbete är därför värdefullt för alla aktörer som verkar inom det offentliga rummet, i synnerhet i de sammanhang där frågor om etik och hållbarhet konstant behöver prövas.

Som Sveriges största fastighetsägare tar Vasakronan ett ansvar att forma miljöer där människor trivs och kan utvecklas. Konstnärlig gestaltning bidrar till både trivsel och ökat värde och har därför en viktig plats i och runt bolagets fastigheter. Stipendiet till Konstfack är ett sätt för Vasakronan att uppmuntra och stötta tillväxten inom konsten.

Klicka här för att a del av konstverket The Body Soap Generator
Klicka här för att läsa mer om Agga Anna Mette Stage

Juryn består av:
Fredrik Wirdenius, Staffan Arwidi, Tina Nyholm och Ann Magnusson – samtliga från Vasakronans konstråd – samt Maria Lantz, rektor Konstfack.

För mer information, vänligen kontakta:

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post:  rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se     

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 117 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 179 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 179 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (31 december 2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 127 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och önskemål förvaltar vi alla våra fastigheter med egen personal. Totalt har Vasakronan cirka 350 medarbetare. Vår ambition är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar