Resultat över förväntan för Vasallen

Vasallens bokslut för 2012 visar en avkastning på 6,5 procent vilket överträffar förväntningarna för året. Resultatet efter skatt är 56 miljoner kronor och det bedömda marknadsvärdet uppgår till totalt 753 miljoner kronor.  

-          Det är glädjande att se att resultatet är positivt trots omstruktureringar och nedskärningar. Det minskade marknadsvärdet beror helt på försäljningar som genomförts under året och har som en naturlig följd också resulterat i en minskning av personalstyrkan, säger Leif Rytter, vd Vasallen AB

Vasallens arbete med förädling och utveckling av fastighetsbeståndet fortsätter. Förutom uthyrning av byggnader i befintligt skick och konvertering av byggnader till ny användning läggs allt större andel av utvecklingen på skapandet av byggrätter.

-          Vi upplever att marknaden främst är intresserad av byggrätter för bostäder. Hos oss pågår planarbete för att skapa borätter som under de närmaste 5-6 åren kommer motsvara cirka 2000 lägenheter. Det finns också möjlighet till ytterligare borätter efter denna period, säger Leif Rytter, vd Vasallen AB.

För närvarande pågår planarbete för att skapa byggrätter för bostäder i Strängnäs och Vaxholm. Vasallen förvaltar också byggnader och anläggningar i Sollefteå, Kristinehamn och Luleå.

Fakta om Vasallen (bokslut 2012):

- Resultatet efter skatt: 56 Mkr
- Nettoomsättning: 97Mkr
- Kontrakterad årshyra: 77 Mkr
- Marknadsvärde fastigheter: 753 Mkr

För mer information besök www.vasallen.se eller kontakta:
Lars Rytter, vd Vasallen AB, tel: 019-764 86 20

Taggar:

Om oss

Vasallen är ett statligt bolag med uppdrag att förädla och utveckla nedlagda regementen och andra försvarsfastigheter till attraktiva och levande stadsdelar med ny verksamhet. När uppdraget är slutfört och områdena omvandlats säljs fastigheterna på kommersiella villkor. Koncernen har idag fastigheter på 12 orter: Kiruna, Boden, Östersund, Sollefteå, Falun, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Visby, Borås och Karlskrona.

Prenumerera

Dokument & länkar