Vasallen säljer Jägarskolan till LKAB/FAB

Vasallen säljer Jägarskolan i Kiruna till LKAB:s fastighetsbolag FAB. Försäljningen omfattar 33 500 kvm lokalyta och 39 hektar mark. LKAB övertar samtliga aktier i bolaget för en köpeskilling om 42 Mkr. Tillträdet sker den 1 januari 2008.

Aktieöverlåtelsen baseras på ett fastighetsvärde om 82 Mkr.
Vasallen har ägt och utvecklat Jägarskolan, före detta I22, sedan 1 januari 2001. Sedan dess har det tidigare regementsområdet utvecklats till en ny stadsdel i Kiruna och hemvist för en mängd nya verksamheter. Uthyrningsgraden uppgår i dag till drygt 80 procent. Här verkar bland andra Centrala Studiestödsnämnden, Atlas Copco, Sandvik Tamrock, Kiruna kommun, Friskolan Vita Vidderna och Radhusbyn Ripan.
- Den fortsatta utvecklingen i Kiruna är tätt förknippad med LKAB och deras framtidsplaner. Vasallen har omvandlat det nedlagda regementet till en öppen och levande del av staden och nu är det dags för någon annan att ta vid, säger Håkan Steinbüchel, koncernchef för Vasallen AB.
- Med FAB som ägare tror vi att Jägarskolan kan utvecklas vidare i takt med övriga Kiruna.

Fortsatt utveckling
FAB har för avsikt att fortsätta arbete med att utveckla Jägarskolan och hyra ut de befintliga byggnaderna. Några nybyggnationer är dock inte aktuella för tillfället.
- Genom köpet av Jägarskolan kan LKAB stärka FAB:s roll som ett aktivt fastighetsbolag i Malmfälten men också förbättra de framtida förutsättningarna för fortsatt brytning av järnmalm i Kiruna, säger Lennart Thelin, VD FAB.

Om oss

Vasallen är ett statligt bolag med uppdrag att förädla och utveckla nedlagda regementen och andra försvarsfastigheter till attraktiva och levande stadsdelar med ny verksamhet. När uppdraget är slutfört och områdena omvandlats säljs fastigheterna på kommersiella villkor. Koncernen har idag fastigheter på 12 orter: Kiruna, Boden, Östersund, Sollefteå, Falun, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Visby, Borås och Karlskrona.

Prenumerera

Dokument & länkar