100 procent kamp - konferens om kulturarv och mänskliga rättigheter

Runt om i världen engagerar sig människor i kampen för mänskliga rättigheter. För kvinnors rätt till mödravård och abort, för hbtq-­personers rättigheter, för flyktingars rätt till asyl eller transpersoners rätt att slippa tvångssteriliseringar. Också Sveriges historia är en berättelse om människor som har kämpat för rättigheter - som rätten att rösta eller rätten till sin sexualitet. Varmt välkommen till en konferens om hur vi genom kulturarv och kamp bygger en gemensam framtid, på Tekniska museet i Stockholm 16 november.

För första gången arrangeras en konferens om rättighetskamper och kulturarv i Sverige, och intresset har varit stort. Konferensen är fullbokad med närmare 200 deltagare och flera som står på kö.

– Det behövs en konferens om mänskliga rättigheter och kulturarv därför att mänskliga rättigheter är ingenting som någon "bara har". Rättigheter är något vi genom kunskap skapar, bevarar och stärker tillsammans varje dag, säger Anna Furumark, projektledare för Heterogena kulturarv, som tillsammans med Arbetarrörelsens arkiv, Tekniska museet, Västmanlands läns museum och Västarvet står som arrangörer för konferensen.

Hotade rättigheter

Konferensen äger rum i en tid där rättighetsfrågor är aktuella och under diskussion både i Sverige och världen.

– LSS och den personliga assistansen är en rättighetsreform som idag i Sverige anses vara hotad. Även asylrätten har starkt börjat ifrågasättas av flera partier i Sveriges riksdag.  En trend i Sverige som tyvärr håller i sig som måste vändas är psykisk ohälsa för hbtq-personer bland annat genom diskriminering av transpersoner. Flyktingförläggningar och moskéer har angripits, säger Anna Furumark.

Hon nämner också flera internationella exempel där mänskliga rättigheter är eller har varit hotade.

– Aborträtten höll på att inskränkas i Spanien. I Polen höll kvinnor på att förlora aborträttigheten helt. Judar förföljs i Ungern. Hbtq-personer förföljs i Tjetjenien. 

Kom ihåg dem som kämpat!

Genom att berätta om rättighetskamper genom historien vill konferensen påminna om dem som kämpat för att åstadkomma de rättigheter vi har idag och visa på vad alternativet till lika rättigheter är.

– Konferensen ska ge ny kunskap, fler perspektiv, kraft och energi till fortsatt arbete med rättighetsfrågor. Konferensen skaäven skapa nya möten mellan människor och bygga nätverk mellan människor, säger Anna Furumark.  

Program:

Torsdag, 16 november, Tekniska museet, Stockholm, klockan 09.30 till 17.00.

Kl. 9.30-11.00: Rättighetskamp och konflikt som perspektiv i historieskrivning och kulturarv
Talare : Åsa Marnell, Anna Furumark, Mikael Eivergård, Lena Lennerhed

Kl. 11.00-12.00: Föremål och miljöer laddade med rättighetskamp
Talare: Rita Paqvalen, Alexandra Larsson

Kl. 12.00-13.00: Lunch på egen hand

Kl. 13-14.30: Att stärka hotade och svagt ställda mänskliga rättigheter genom att uppmärksamma rättighetskamp i samtiden och historien
Talare: Christine Bylund, Tove Fahlgren, Hanna Seijlitz

Kl. 15.00-16.30: Mänskliga rättigheter och kulturarv – Sveriges framtid
Föreläsningar bland annat om FN-konventioner, MR och funktionsrätt med Lars Lindberg, om Ulleråker som kulturarv med forskaren Hedvig Mårdh, Riksarkivet om flyktingarkiven och kampen för asyl nu och då. Som avslutning blir det sammanfattande diskussioner med dagens talare och publiken.

Mer om talarna och intervjuer med flera av dem finns på kampochkulturarv.se.

Under konferensen kommer också en miniversion av utställningen 100 % kamp – Sveriges historia att visas på Tekniska museet.

Arrangörer är projektet Heterogena kulturarv, Västarvet, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Västmanlands läns museum och Tekniska museet. Konferensen genomförs med stöd av Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet och Tekniska museet. Läs gärna mer på www.kampochkulturarv.se

Kontakt:

Anna Furumark, 
projektledare och moderator
070-568 11 42
afurumark@gmail.com

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Taggar:

Om oss

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Mänskliga rättigheter är ingenting som någon bara har. Rättigheter är något vi genom kunskap skapar, bevarar och stärker tillsammans varje dag.
Anna Furumark, projektledare, Heterogena kulturarv