Dåtid, nutid och framtid - en dag om kulturarv på Lödöse museum

Vad är egentligen kulturarv? Hur kan kulturarvet påverka samhällsutvecklingen? Hur involverar vi fler människor i kulturarvsarbetet? I år är det Europaåret för kulturarv på initiativ av EU, och vi bjuder in till en heldag om ämnet på Lödöse museum. Hoppas vi ses på tisdag 24 april!

Under dagen har man möjlighet att gå på inte mindre än fyra föreläsningar. Gemensamt för allihop är kulturarvsbegreppet, hållbarhet och utveckling som diskuteras utifrån olika perspektiv.

En av föreläsarna under dagen är arkeologen Andreas Antelid:

- Kulturarv kan användas för att bygga relationer mellan människor och platser. Jag förespråkar ett slags kulturarvsaktivism för att kunna skapa ett hållbart och inkluderande samhälle.

Tankar om hållbarhet i relation till kulturarvet går också som en röd tråd genom dagen.

- Kulturarvet är i högsta grad levande och utvecklas hela tiden, precis som samhället. Och att fundera över hur vi på bästa sätt kan lära av historien för att skapa en bättre framtid är en nyckelfråga. Vi vill slå ett slag för den lokala historiens unika värden i en alltmer massproducerad omgivning, säger Johan Lindblom, kommunikatör i Västarvet.

Program 24 april

Kl. 13.00 Industrisamhällets förändring - Henrik Olsson, Innovatum

I en snabbt föränderlig värld blir det viktigt att förstå de processer och händelser som påverka samhället och människors liv. Av denna anledning arbetar Innovatum med att öka förståelse och intresse för industrisamhällets kulturarv. Ett viktigt verktyg är Prisma Västra Götaland, som både är en samverkan och en webbplattform kring industrisamhällets kulturarv.

Läs mer om Prisma Västra Götaland genom att klicka här.

Kl. 13.30 Kulturarv och social hållbarhet - Andreas Antelid, ASK

Vilken roll har kulturarvet för att skapa ett samhälle där alla medborgare känner sig hemma i nuet såväl som i historien och i framtiden? Frågan utgår från att kulturarvet kan spela en aktiv roll i att skapa ett socialt hållbart samhälle och används för att inkludera istället för att exkludera. Andreas Antelid som är projektledare för ASK - det tillgängliga kulturarvet delar med sig av sina tankar.

Kl. 14.00 Paus

Kl. 14.20 Den nya kulturarvspolitiken – en resurs för socialt hållbar utveckling - Monica Gustavsson, Västarvet

Vad menar vi med att kulturarvet är en resurs? Ska inte kulturarvet bevaras och spegla vår historia? När vi sätter människan i centrum och tittar på kulturarvet ”här och nu” kan vi nästan se hur det förändras över tid och rum.

Kl. 15.10 Allt är i rörelse – en digital utställning om kulturarv och hållbarhet - Johan Lindblom och Liselotte Öhrling, Västarvet

Vad betyder egentligen kulturarv? Begreppet kulturarv är mer omdiskuterat än på länge. I början av 2018 lanserade Västarvet den digitala utställningen Allt är i rörelse som utforskar, reflekterar och ger perspektiv på vårt gemensamma kulturarv med över 100 berättelser i en dynamisk mediemix som bland annat skapats via crowdsourcing.

Europaåret för kulturarv 2018

Under 2018 står kulturarvet i fokus över hela Europa. EU-initiativet Europaåret för kulturarv 2018 lyfter pågående och planerade evenemang och projekt men är även tänkt att vara ett avstamp för nya transnationella samarbetsprojekt. Västarvet driver och medverkar i flera projekt under året.

Läs mer om Europaåret för kulturarv 2018 i Västra Götaland genom att klicka här.

Dåtid, nutid och framtid – en dag om kulturarv är en del av GOA-veckan (Gemenskap och Aktiviteter) som arrangeras av Lilla Edets kommun och pågår 21 april till 1 maj. Under dessa dagar njuter vi tillsammans av det rika föreningsliv som finns runt om i kommunen och umgås. Läs gärna mer här > >

Välkommen till Lödöse museum, tisdag 24 april mellan kl. 13-16. Fritt inträde.

För frågor och mer information:

Programansvarig Liselotte Öhrling
Lödöse museum/Västarvet
E-post: liselotte.ohrling@vgregion.se
Tfn: 0761-389603

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Taggar:

Om oss

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Kulturarv kan användas för att bygga relationer mellan människor och platser. Jag förespråkar ett slags kulturarvsaktivism för att kunna skapa ett hållbart och inkluderande samhälle.
Andreas Antelid, arkeolog