DIGIKULT - konferens om digitalt kulturarv i praktiken.

Välkommen till Digikult 2014 – en nationell konferens om tillgänglighet, delaktighet och utveckling för digitalt kulturarv i praktiken. Konferensen går av stapeln 26-27 mars på Göteborgs stadsmuseum.Kulturarvet fortsätter att ta ytterligare språng in i den digitala världen. Bilder, texter och data blir mer tillgängliga än någonsin och olika aktörer arbetar med frågan på olika håll. Sverige arbetar för att bli världsledande på att använda digitaliseringens möjligheter. Nu ordnar vi en praktiskt inriktad konferens om kulturarv på nätet för att nå bättre resultat tillsammans.

Program med aktuella frågeställningarFrågeställningar som berörs i det omfattande programmet är bland annat – hur digitaliseras en nationalorkester? Hur ser ett stadsarkiv ut på webben? Hur ser vägen ut för ett kulturarv som länge legat i en byrålåda men nu ingår i Europeana’s stora samlingar på nätet? Och hur jobbade SVT med Öppet arkiv som tillgängliggör många historiska, men fortfarande populära program.I höstas hamnade Stockholms universitetsbibliotek i tidningarna för att ha digitaliserat och publicerat doktorsavhandlingar utan tillstånd från upphovsrättsinnehavare. Avhandlingarna drogs tillbaka och universitet anmäldes till JK, men i den efterföljande debatten uttrycktes också stöd för att forskning finansierad med offentliga medel bör vara digitalt tillgänglig för allmänheten. I ett av föredragen berättas bakgrunden till digitaliseringsprojektet, samt om möjligheterna att göra materialet tillgängligt igen.En liknande frågeställning finns hos Regionarkivet, som nu ger sig på ett riskabelt projekt. Nyligen fick man in en samling av flera hundra vykort utgivna under Göteborgsutställningen 1923, ett bildmaterial långt större än de officiella fotografier som vanligen förekommer i samband med utställningen. Att kunna se bilderna på nätet skulle vara av stort intresse för historieintresserade, men där möter man det vanliga problemet - för att vara säker på en bilds upphovsrättsliga status behöver man veta vem som tog den, när han eller hon avled, vilket avtal vederbörande hade med vykortsförlaget och vad som hände med förlaget efter 1923, kunskap som nu gått förlorad.-  Vi tar risken, säger regionarkivarie Bo Thalén. Det är vårt uppdrag att göra kulturarv som det här tillgängligt för allmänheten, och i de flesta fall saknar bilderna hur som helst det inslag av konstnärligt skapande som krävs för att nittioåriga foton ska skyddas av upphovsrättslagen.

Konferens 26-27 mars i GöteborgDigikult arrangeras för andra året i rad i Göteborg.
Ambitionen är att skapa en mötesplats för alla som är intresserade av digitalt kulturarv, och att lägga fokus på praktik och resultat. Vad har olika aktörer gjort, och hur fungerade det? Vilka misstag kan vi lära oss av, och vilka framgångar kan vi försöka ta efter?Välkommen 26-27 mars till Digikult på Göteborgs Stadsmuseum! Bifogat som pdf finns det fullständiga programmet för Digikult 2014. Programmet finns också på konferensens webbplats, där det finns mer information, prisuppgifter och möjlighet att anmäla sig: www.digikult.se

 För frågor och mer information:Stefan Högberg, Regionarkivet
Tfn: 031-701 50 37
Mobil: 0707-92 10 32
E-post: stefan.hogberg@arkivnamnden.goteborg.seDigikult är en nationell konferens som arrangeras för andra året i rad. 2014 års upplaga arrangeras av Regionarkivet, Kultur i Väst, Riksarkivet, Västra Götalandsregionens Kultursekretariat, Västarvet, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Wikimedia Sverige och Göteborgs stadsmuseum. www.digikult.se


Taggar:

Om oss

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar