Inbjudan till lansering av Den skandinaviska resandekartan.

Välkommen till Fredrikshalds Teater, Teatergatan 3, i Halden klockan 10:45 onsdagen den 17 april 2013 för att vara med om lanseringen av Den skandinaviska resandekartan.Den skandinaviska resandekartan har tillkommit genom ett samarbete mellan resandefolkets organisationer och museer i Sverige och Norge.
Genom detta arbete kommer resandefolkets kultur och historia att finnas på kartan och att synas på Internet. Efter närmare tre års arbete är kartan färdig för lansering.Vid lanseringen presentateras Resandekartan av Anna Gustavsen, Taternes Landsforening, Björn Godin Nikolaysen, Landsorganisasjonen for Romanifolket, Richard Magito Brun, Kulturgruppen för resandefolket, och projektledare Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.Frågor som besvaras då är: Vad är Resandekartan? Hur och varför har vi skapat den.Direkt efter lanseringen ges tillfälle att möta projektledningen och referensgruppen för Den skandinaviska resandekartanHjärtligt välkomna!För frågor och mer information:Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske samlinger, projektledare
Tfn: + 47 947 86 769
E-post: bodand@ostfoldmuseene.noKristina Lindholm, Bohusläns museum, projektansvarig i Sverige
Tfn: 0522-656 526
E-post:kristina.lindholm@vgregion.sewww.resandekartan.se
www.reisendekartet.noFakta om Den skandinaviska resandekartan

Resandefolket

Resandefolket har funnits i Skandinavien i minst 500 år och är en erkänd nationell minoritetsgrupp. I Sverige ingår folket administrativt i gruppen romer. I Norge utgör man en egen minoritetsgrupp med namnet romanifolket/taterne/de reisende. Man beräknar att det finns runt 30 000 svenskar som har sitt ursprung i resandefolket.ProjektparternersProjektägare Bohusläns museum och Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.Kulturgruppen för resandefolket, Landsorganisasjonen for romanifolket, Taternes Landsforening, Glomdalsmuseet.FinansiärerHuvudfinansiär är Interreg Sverige-Norge Ett gränslöst samarbete. Medfinansiärer: Bohusläns museum, Dals-Eds kommun, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Gränskommittén, Halden kommune, Romanifolket/taternes kulturfond, Sparebanksstiftelsen DNB Nor, Statens kulturråd, Västra Götalandsregionen, Østfoldmuseene. Aktiviteter knutna till projektet har stöttats av Clara Lachmanns fond för främjande av den skandinaviska samkänslan, Letterstedtska föreningen, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Kultur i Väst.

Taggar:

Om oss

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar