Lokalhistoriskt seminarium om medeltida dopfuntar på Västergötlands museum i Skara.

Intresset för den västgötska medeltiden är stort och onekligen har landskapet spelat en stor roll ur historisk och kulturhistorisk synpunkt. Det lokalhistoriska seminarium som anordnas på Västergötlands museum i Skara sista lördagen i april kommer att ägnas åt ämnet dopfuntar. Dopet har alltid varit en central ritual och detta vittnar våra dopfuntar om. Västergötland lär dessutom ha det största antalet dopfuntar bland Sveriges landskap.

Det lokalhistoriska seminariet kommer att belysa ämnet dopfuntar med tre olika föredrag. Ett föredrag redogör för det teologiska innehållet i dopet och det är kontraktsprosten i Ulricehamn Carl Sjögren, som står för den delen.Jan Svanberg, professor i konstvetenskap, redogör för ett urval av de medeltida västgötska dopfuntarna och ger en konsthistorisk inblick i den medeltida dopfuntskonsten.
Han kommer att berätta om ämnet genom ett antal olika exempel på västgötska dopfuntar.Den tredje föreläsaren, Göran Tagesson, fil dr i historisk arkeologi, kommer att berätta om ett fynd som gjorts i Vreta kloster på östgötaslätten. På platsen för det cisterciensiska klostret har hittats en märklig konstruktion - en vattenledning och en dubbeltrappa. Under föredraget diskuteras möjligheterna att detta skulle kunna kopplas samman med en tidig dopritual, ett baptisterium.

Inträde 100 kr inklusive kaffe. Anmälan kan göras på www.vastergotlandsmuseum.se. Programmet för dagen är bifogat i detta utskick.

Välkommen till Västergötlands museum i Skara, lördagen 27 april kl. 13.00.Seminariet är ett samarbete mellan Västergötlands Fornminnesförening och Västergötlands museum.

För frågor och mer information:

Ulla Hallbäck, Västergötlands museum
Tfn: 010-441 43 04/00
E-post: ulla.hallback@vgregion.se
Webb: www.vastergotlandsmuseum.se

Taggar:

Om oss

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media