Möt resandefolket! - Sveriges första permanenta utställning om resandefolket öppnar på Bohusläns museum.

Sveriges första permanenta utställning om resandefolket  öppnar på Bohusläns museum den 24 mars.

I utställningen berättas om resandefolkets historia i Sverige, om att ha vägen som hem, om möten mellan minoritets- och majoritetsbefolkningen, om hantverks-skicklighet, om starka släktband och en levande berättartradition. Men också en historia med många mörka minnen av myndigheternas behandling av resandefolket. I utställningen visas att det flerkulturella samhället har en lång historia med ett ömsesidigt beroende och intresse mellan människor.

Genom att bygga en ny del i de fasta utställningarna vill vi ge resandefolkets historia och kultur en tydlig plats i, och med samma status som, den övriga kulturhistorien. På så sätt vill vi tydligt markera resandefolkets tillhörighet i det gemensamma kulturarvet, säger Kristina Lindholm från Bohusläns museum.

I utställningen visas också fynden från museets utgrävningar av resandeboplatsen Snarsmon i norra Bohuslän och resultat från projektet Den skandinaviskaresandekartan.

- Samarbeten med många representanter för resandefolket har gett en större medvetenhet och förståelse för deras historia och livsvillkor, fortsätter Kristina.

– Det har hittills inte funnits något museum dit man kunnat gå för att få veta något om resandefolkets kulturhistoria. Utställningen är därför ett viktigt steg. Det är nödvändigt att resandefolket själva medverkar i ett sådant här arbete för att resultatet ska bli rätt, säger Richard Magito Brun från Kulturgruppen för resandefolket.

Möt resandefolket, lyssna till berättelserna, musiken och språket, se hantverket och följ med på en resa genom vår kulturhistoria utifrån personliga minnen, möten och öden.

Seminarium med familjen i fokus 23-24 mars

Den 23 - 24 mars anordnar projektet Den skandinaviska resandekartan ett
seminarium kring resandefolket och släktforskning. Med ett liv till stor del på resande fot blir familjen och släkten viktig för resandefolket. Sex föredragshållare tar upp släktforskning ur olika perspektiv. Seminariet avslutas med invigning av utställningen Möt resandefolket!
Se program för seminariet på www.reisendekartet.no.

I utställningsarbetet har museet samarbetat med Kulturgruppen för resandefolket.

För mer information:
Kristina Lindholm, Bohusläns museum
Tfn: 0522-656526 / 0706-233451
E-post: kristina.lindholm@vgregion.se

Taggar:

Om oss

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media