Romarriket och Lödöse strålar samman på myntdagen 8 oktober

Årets Myntdag på Lödöse museum rymmer både internationellt och lokalt besök, och inte vilka som helst! Det är fil.lic Yngve Karlsson och Dr. Michel Amandry som kommer hit. De berättar om arabiska mynt hittade strax norr om Lödöse och om romerska provinsmynt. Dessutom kan du som vanligt ta med dig din myntsamling för bestämning och värdering.

Numismatik kommer från grekiskans nomaisma, och betyder läran om mynt, sedlar, poletter och medaljer. Det är en gammal lära, och den första numismatiska texten skrevs redan under 1500-talet. Myntdagen på Lödöse museum har genomförts årligen sedan slutet av 1990-talet. Den är ett samarrangemang mellan Lödöse Museum, Rut och Bengt Holméns Stiftelse för Numismatik och Göteborgs Numismatiska Förening.

Affischnamnen i år, Yngve Karlsson och Michel Amandry, kommer att bjuda på spännande berättelser och lärdomar.

- Det är två riktigt intressanta föreläsare som kommer hit! Personligen så tycker jag det är intressant att få både det lokala perspektivet genom fynden utanför Lödöse, och att sätta samman det med det globala. Det ska bli väldigt intressant att höra, säger Liselotte Öhrling, pedagog på Lödöse museum.

Program för dagen

Söndag 8 oktober, klockan 11.00 - 15.00, på Lödöse museum.

Klockan 11.30: Fil.lic. Yngve Karlsson föreläser om kufiska mynt och anknyter till ett myntfynd som gjordes 2011 vid gården Köping vid Göta Älv, norr om Lödöse. Han har bland annat skrivit ett verk om Sasanidiska silvermynt. För närvarande arbetar han med en bok om tidiga mynt från muslimska kalifatet.

Klockan 13.00: Michel Amandry, tidigare direktör för Mynt- och Medaljkabinettet i Bibliothèque Nationale de France i Paris, föreläser om romerska provinsmynt under rubriken Roman Provincial Coinage: An Overwiew. Föredraget hålls på engelska. Dr Amandry har bakom sig ett omfattande författarskap inom antik numismatik.

Ta med din myntsamling!

Göteborgs Numismatiska Förening ställer ut medaljer och medverkar också med bestämning och värdering av numismatiska föremål. Besökare är alltså välkomna att ta med sig sina egna mynt och få dem värderade och definierade.

Läs mer om Yngve Karlsson och hans arbete via den här länken

Här kan du läsa mer om Michel Amandry

Välkommen!

Kontakt

Liselotte Öhrling
pedagog  
Lödöse museum/Västarvet
Tfn: 010-4414389/0761-389603
liselotte.orling@vgregion.se

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Taggar:

Om oss

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Personligen så tycker jag det är intressant att få både det lokala perspektivet genom fynden utanför Lödöse, och att sätta samman det med det globala.
Liselotte Öhrling, pedagog, Lödöse museum