Samisk jojk och dans under internationella mångfaldsdagen på Vitlycke museum.

På Vitlycke museum ägnas dagen den 20 maj åt Internationella mångfaldsdagen. Det blir en dag i jojken och den samiska dansens tecken! Vitlycke museum tillsammans med Kompani Nomad bjuder in till Dom andras dans.

FN har utsett den 21 maj till Världsdagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling. En rad aktiviteter som stödjer internationellt kulturutbyte äger därför rum denna dag. På Vitlycke museum ägnas dagen den 20 maj åt Internationella mångfaldsdagen. Det blir en dag i jojken och den samiska dansens tecken.

- I dom andras dans berättar vi på ett underhållande och pedagogiskt sätt om den försvunna samiska dansen, den uråldriga jojken och den magiska samiska trumman. Ola Stinnerbom och Freddy Olofsson låter oss med hjälp av dansen, musiken och jojken möta den sydsamiska kulturen. Det är ett perfekt tillfälle att passa på att själv testa både samisk dans och att jojka, säger Johan Gustafsson, programproducent på Vitlycke museum.

En skapande mångfald

Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO, skriver i sin konvention till skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar från 2005:

Kulturell mångfald: de många olika former genom vilka grupper och samhällen uttrycker sin kultur. Dessa yttringar sprids inom grupper och samhällen och mellan dem. Den kulturella mångfalden visar sig inte bara i de olika former genom vilka mänsklighetens kulturarv yttrar sig, berikas och förmedlas tack vare mångfalden av kulturyttringar, utan också genom olika sätt för konstnärligt skapande, produktion, spridning, distribution och nyttjande, oavsett de medel och den teknik som används.

Mångfaldskonventionen slår fast medlemsstaternas rätt – och skyldighet – att föra kulturpolitik till stöd för kulturell mångfald och verka för internationellt kulturutbyte.

Varmt välkommen till Vitlycke museum på söndag, 20 maj kl. 13.00.
Café Bronze har öppet med mat och dryck till försäljning.

För frågor och mer information:

Johan Gustafsson
Programproducent Vitlycke museum
Vitlycke museum
Mobil 0724-50 42 94
E-post johan.d.gustafsson@vgregion.se
Webb: www.vitlyckemuseum.se

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Taggar:

Om oss

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Johan Gustafsson, Vitlycke museum
I dom andras dans berättar vi på ett underhållande och pedagogiskt sätt om den försvunna samiska dansen, den uråldriga jojken och den magiska samiska trumman. Ola Stinnerbom och Freddy Olofsson låter oss med hjälp av dansen, musiken och jojken möta den sydsamiska kulturen.