Symbol and Stone, en jämförandestudie av megalitisk konst i Europa

Bettina Schulz Paulsson besöker Vitlycke museum söndag 14 oktober för att föreläsa om sitt projekt Symbol and Stone, en jämförandestudie av megalitisk konst i Europa, och om sitt fältarbete i Andalusien och Bretagne.

I Europa finns ungefär 35 000 existerande megaliter, vilket innefattar gravar, resta stenar, stencirklar, stenrader och megalitiska byggnader. De flesta är konstruerade under den yngre stenåldern och kopparåldern och är koncentrerade till kustnära områden. I främst Spanien, Portugal, Frankrike, Irland och Skottland finns hundratals megaliter med målningar och ristningar som är enkla, abstrakta och figurativa. Tillsammans bildar vissa av dem komplexa symboliska system och anmärkningsvärt nog kan identiska motiv och symboler påträffas på platser som ligger vitt åtskilda geografiskt.

Utvecklades megalitkonst i enskilda områden, oberoende av varandra eller är bilderna ett resultat av ett kulturellt utbyte? Och om så var fallet, hur genomfördes då de kulturella utbytena?

Arkeologen Bettina Schulz Paulsson från institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet är specialiserad på megaliter i Europa.

Gratis inträde. Ingen föranmälan krävs, först till kvarn!

Föreläsningen är söndag 14 oktober, kl. 13.00, på Vitlycke museum.

För mer information:

Johan Gustafsson
Programproducent Vitlycke museum
072-450 42 94
johan.d.gustafsson@vgregion.se


Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Taggar:

Om oss

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar