Unga med NPF har rätt till Lödöse museum - nu bygger vi nytt för jämlik kultur!

Starkt ljus, höga ljud och massor av intryck. Miljön på museer blir ofta så intensiv för barn och unga med till exempel autism och ADHD att de tvingas vänta utanför när klassen är på besök. Men med projektet Jämlik kultur vill Lödöse museum ändra på det, bland annat genom det nya sensoriska rummet. – Alla ska kunna ta del av vårt kulturutbud, säger museipedagog Marie Schmidt.

"Man blir nästan lugn och tankarna slutar snurra."

Citatet ovan kommer från en elvaårig elev med autism och ADHD som besökt Lödöse museum och hjälpt till i utformandet av det nya sensoriska rummet på museet. Och det här är just vad projektet Jämlik kultur handlar om - att göra museet och biblioteket i samma lokaler mer tillgängligt för personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ofta förkortat NPF.

Enligt Socialstyrelsen har ungefär fem procent av alla barn ADHD och omkring en procent autism. 

 Det betyder att flera elever i varje klass kan vara drabbade. En upplevelse som gjorde starkt intryck på mig var när jag träffade en pappa som sa att "museer är inte till för familjer som våra". Då tänkte jag att "vänta nu, det här måste vi ändra på", säger Marie Schmidt, pedagog vid Lödöse museum.

Elever tvingas stanna hemma

Det största problemet på Lödöse museum, liksom vid flera andra kulturinstitutioner, är just miljön ute i museet, med många intryck. Det kan handla om ljud som surrar från lysrör och frysdisk, människor som går fram och tillbaka och om ljus som sticker i ögonen.

 De här intrycken kan ge sensorisk överbelastning och vara svåra eller omöjliga att hantera för många, säger Marie Schmidt.

Klasser med barn som har svårigheter av den här typen väljer i många fall att låta bli att besöka museum och bibliotek, eller så låter de vissa elever stanna hemma på skolan. Ibland blir utanförskapet ännu mer påtagligt, berättar Marie Schmidt:

 I värsta fall, vilket har skett många gånger, sitter eleven utanför museet med sin assistent under hela besöket och går miste om sin kulturupplevelse.

Historien på ett nytt sätt

Det är mot den här bakgrunden som Jämlik kultur kommit till. Västarvet genom Lödöse museum arbetar tillsammans med föreningen Attention och Lilla Edets kommun för att göra det enkelt, berikande och lustfyllt för barn med NPF att delta i kulturutbudet och uppleva historien och kulturarvet.

– Vi utvecklar arbetssätt och koncept som underlättar för barn med NPF, bland annat genom att utforma det sensoriska rummet på museet, säger Marie Schmidt.

Hjälpmedel berättar om medeltida Lödöse

Ett sensoriskt rum är ett rum med en kontrollerad ljus- och ljudmiljö. På museet har rummet en egen ingång och tester har genomförts i lokalen med hjälp av några få sensoriska hjälpmedel, till exempel lampor som ska föreställa en eld och föremål som är kopior av riktiga fynd men som besökarna kan hålla och känna på.

– Vi låter de sensoriska hjälpmedlen bli en del av berättelsen om det medeltida Lödöse, exempelvis en taktil golvyta som kan stimulera fötterna men samtidigt visa hur kullerstensgatorna såg ut i medeltidens Lödöse och en fors i form av lampor som kan berätta om forsen som rann nerför Spetalsberget, men samtidigt hjälpa barnen att koncentrera sig på det de hör berättas.

Testpiloter

Bland annat elever från Solhagaskolan i Lödöse har besökt och hjälpt till att testa rummet och prova de hjälpmedel som tagits fram.

 Nu kan elever från Solhagaskolan som tidigare inte kunnat besöka museet alls komma hit. Hjälpmedlen lugnar sinnena, men ger samtidigt substans åt berättelsen vi har att förmedla.

Just nu byggs rummet klart och det ska sedan börja användas fullt ut av skolor, familjer och andra personer och grupper som har behov av en anpassad miljö.

– Som det är idag blir familjer där någon har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ”hemmasittare” och vågar inte ta med sina barn med NPF till museets familjedagar eller för att låna böcker. Nu vill vi ändra på det. Vi vill erbjuda en jämlik kultur, säger Marie Schmidt. 

Mer om Jämlik kultur

Jämlik kultur - så jobbar vi

Intervju med Marie Lundberg, lärare på Solhagaskolan, om Jämlik kultur på Västarvets webbplats: "Mina elever har lika stor rätt till kultur som alla andra"

Museipedagog Marie Schmidt bloggar om Jämlik kultur på Västarvsbloggen

Lödöse museums Facebooksida

För fler bilder, mer information eller intervjuer, kontakta:

Marie Schmidt
Museipedagog
Lödöse museum/Västarvet
010-4414385/070-890 59 67
marie.schmidt@vgregion.se

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Taggar:

Om oss

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Som det är idag blir familjer där någon har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ”hemmasittare” och vågar inte ta med sina barn med NPF till museets familjedagar eller för att låna böcker. Nu vill vi ändra på det. Vi vill erbjuda en jämlik kultur
Marie Schmidt, museipedagog