Utveckling genom dialogmöten av väg 190.

Väg 190 skär genom kommunerna Göteborg, Lerum, Alingsås och Essunga. Längs med vägen finns ett spännande stadsnära landskap med bebyggelse, odlingsmark och naturområden.
Området är utpekat som angeläget för hela Göteborgsregionen att ta tillvara och utveckla – kanske till och med som ett framtida biosfärsområde. Nu bjuder vi in till dialogmöten där gemensam kunskap och kreativa idéer kan påverka framtidens landskap längs väg 190.Längs med väg 190 finns ett rikt och omväxlande landskap, med stadsnära bebyggelse, odlingsmark och naturområden. Hur planeras ett sådant landskap utifrån de utmaningar och den omställning samhället står inför? Hur ser en planering ut som ger möjlighet till nya näringar? Och hur drar man nytta av de kunskaper som finns hos invånarna i området?- Att arbeta med utveckling i landskapet utifrån intentionerna i Europeiska landskapskonventionen i bred samverkan med kommuner, boende och andra aktörer är ett sätt att lyfta blicken och förbereda oss för framtiden, säger Anders M Nilsson från Västarvet, som tillsammans med Björn Ohlén arbetar tillsammans med kommunerna med utvecklingen längs väg 190 från Nossebro till Göteborg.Spännande landskap med stor potentialLandskapet är spännande eftersom det är ett mycket tydligt gränsområde mellan stad och land där jordbruksmarken och naturen skär rakt in i storstaden i ena ändan och utgör ren landsbygd längre upp mot Essunga.I landskapets västra del bor många människor från olika delar av världen medan befolkningstätheten tunnas ut allt mer ju längre från staden man kommer.Landskapet har potential till en ökning av stadsnära odling samt näringsutveckling inom gröna näringar och natur- och kulturturism.Framtida biosfärsområde?Västarvet har tillsammans med kommunerna, Göteborgsregionens kommunalförbund, Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen initierat en utvecklingsprocess 2014-2020 med målet att utveckla området till ett modellområde för hållbar utveckling – kanske ett framtida biosfärsområde.Inbjudan till dialogmöten- Under oktober påbörjar vi en kartläggning av vilka resurser dom finns i landskapet i form av platser och människor. Vi hoppas att med hjälp av människorna längs vägen hitta guldkornen som kan bidra till att utveckla hållbara näringar för framtiden. Här finns en stor potential att ta vara på, säger Björn Ohlén, näringsutvecklare i Västarvet.Vi vill träffa dig som har idéer och kunskap. Har du idéer om hur natur- och kulturturism, odling och kommunikationer kan utvecklas, eller något annat som drar nytta av landskapets förutsättningar - välkommen till våra framtidsmöten längs vägen i oktober.Vi ses på följande platser under oktober 2014:7 oktober 18.30 - 21, Lärjeåns Trädgårdar15 oktober 18.30 - 21, Östads skola23 oktober 18.30 - 21, Mellby VästergårdVi bjuder på fika och inspiration. För att planera fika vill vi gärna att du anmäler dig senast en vecka innan på: www.vastarvet.se/anmalningarVälkommen!För frågor och mer information:Anders M Nilsson, Västarvet
Utvecklare/Biolog
Mobil: 0704-81 67 64
E-post: anders.m.nilsson@vgregion.seBjörn Ohlén, Västarvet
Utvecklare
Tfn: 0708-72 37 69
E-post: bjorn.ohlen@vgregion.se


Taggar:

Om oss

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar