Välkomna på pressvisning av Möt resandefolket - Sveriges första permanenta utställning om resandefolket.

Plats: Bohusläns museum
Tid:   Torsdag 22 mars 2012, kl. 11
Vi bjuder på förtäring.

På pressvisningen deltar:
Kristina Lindholm, arkeolog Bohusläns museum, projektgruppen Den skandinaviska resandekartan, representanter från referensgruppen för utställningen, Kulturgruppen för resandefolket samt Sofie Henryson Rudvall, utställningsantikvarie, Bohusläns museum.

Om utställningen:

 Utställningen berättar om resandefolkets historia i Sverige,

om att ha vägen som hem, om möten mellan minoritets- och majoritetsbefolkningen och om ömsesidigt beroende av varandra.  Om hantverksskicklighet, om starka släktband och en levande berättartradition, men också om en historia med många mörka minnen av myndigheternas behandling av resandefolket.

Genom att bygga en ny del i våra permanenta utställningarna vill vi ge resandefolkets historia och kultur en tydlig plats i, och med samma status som, den övriga kulturhistorien. Vi vill  tydligt markera resandefolkets tillhörighet i det gemensamma kulturarvet, säger Kristina Lindholm från Bohusläns museum.

I utställningen visas också fynden från Bohusläns museums utgrävningar av resandeboplatsen Snarsmon i norra Bohuslän som gjordes tillsammans med resande och lokalt engagerade personer.  Utgrävningarna har gett en större medvetenhet och förståelse för resandefolkets historia och livsvillkor, en historia som är en del av vår gemensamma kulturhistoria. I utställningen får du möta resandefolket genom berättelser, bilder och hantverk. Det är en resan genom vår kulturhistoria utifrån personliga minnen, möten och öden.  

- Samarbeten med många representanter för resandefolket har gett en större medvetenhet och förståelse för deras historia och livsvillkor, fortsätter Kristina.

– Det har hittills inte funnits något museum dit man kunnat gå för att få veta något om resandefolkets kulturhistoria. Utställningen är därför ett viktigt steg. Det är nödvändigt att resandefolket själva medverkar i ett sådant här arbete för att resultatet ska bli rätt, säger Richard Magito Brun från Kulturgruppen för resandefolket.

Övrig information:

Utställningen invigs lördag 24 mars kl. 14 på Bohusläns museum:

14.00 Invigningstal av: Hans Kindgren, chef Bohusläns museum, Richard Magito Brun, Kulturgruppen för resandefolket, Kristina Lindholm, arkeolog Bohusläns museum och Alex Bergström, ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd

14.00 - 16.30: Se och prova på resandehantverk.

15.00: Ralf Novak-Rosengrens trio; Göran Jansen - gitarr, Ralf Novak-Rosengren - gitarr och sång och Jonas Liljeström - fiol. Ralf Novak-Rosengren skriver och framför eget material och samlar gamla låtar och material inom en resande romsk tradition.

16.00: Resandeblod
Föreställning med författaren Bennie Åkerfeldt och musikern Pelle Jageby. Föreställningen är en färd genom resandefolkets historia i Sverige och därmed en uppgörelse med den svenska rasismen. Men föreställningen stannar inte kvar i det förflutna för det förflutnas skull utan lyfter fram rasismens byggstenar så att alla kan se dem.

I anknytning till utställningen arrangeras ett seminarium:

Fredag 23 mars – lördag 24 mars 2012
"Familjen i fokus" – ett seminarium om resandefolket och släktforskning.                                                 

Med ett liv till stor del på resande fot blir familjen och släkten viktig för resandefolket. Familjen och släkten visar på tillhörighet med gruppen. Genom myndigheternas åtgärder är det också många som tappat kontakten med sin biologiska familj och nu söker kontakt med sina släktingar igen. Sex föredragshållare tar upp släktforskning ur olika perspektiv. Seminariet anordnas av projektet Den skandinaviska resandekartan som har som mål att synliggöra ett dolt skandinaviskt kulturarv, nämligen resandefolkets. Projektet drivs 2010-2013 av Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger och Bohusläns museum i samarbete med Kulturgruppen för resandefolket -Göteborgsregionen, Landsorganisationen för Romanifolket och Taternes Landsforening. Huvudfinansiär är Interreg Sverige Norge, Ett gränslöst samarbete.

Se program för seminariet på www.reisendekartet.no.

För mer information:
Kristina Lindholm, Bohusläns museum
Tfn: 0522-656526 / 0706-233451
E-post: kristina.lindholm@vgregion.se

Sofie Henryson Rudvall, utställnings- och programantikvarie                                              
Tfn: 0522-656523 / 076-9494163                                                                                          
E-post: sofie.henryson_rudvall@vgregion.se

Taggar:

Om oss

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media