Vikten av grönska i stadsmiljö - föredrag på Göteborgs naturhistoriska museum.

När städer förtätas får ofta grönskan stryka på foten. Därför finns ett behov av att synliggöra värdet av dess ekosystemtjänster. Hör Sofia Thorsson och Bengt Gunnarsson, från Göteborgs universitet berätta om sin forskning i ett föredrag på Göteborgs naturhistoriska museum på torsdag, 1 mars.

Välkommen till ett föredrag som kommer behandla vikten av grönska i städer och hur man kan synliggöra grönskans värde och förmåga att leverera viktiga tjänster till bland annat stadens invånare.  

Ni har tittat på hur ekosystemtjänster av urban grönska värderas, vill du berätta något om hur har ni gjort analysen och vad har du sett?

- Vi har undersökt kopplingar mellan urban grönskan och olika ekosystemtjänster samt tagit fram en metod för bedömning och värdering av dessa tjänster. Metoden består av fem steg: 1) kartläggning och inventering av indikatorer för olika ekosystemtjänster, 2) bedömning av deras funktion och effektivitet, 3) bedömning av deras bidrag till respektive ekosystemtjänst, 4) bedömning av deras upplevda nytta, och 5) en summering av nyttan av de olika ekosystemtjänsterna inom grönområdet.

Våra studier visar bland annat att grönområden levererar viktiga ekosystemtjänster, används i stor omfattning av de närboende för rekreation och dessutom värderas högt, berättar Sofia Thorsson, professor i naturgeografi på Göteborgs universitet.

Metoden är tänkt att användas av stadsplanerare som beslutsstöd i planprocessen för att till exempel bedöma inverkan av förändringar i stadsbilden så som förtätning eller för att följa förändringar över tid.

Är vi bra på att tänka in grönska i stadsplaneringen idag?

- Vi kan bli bättre på att integrera grönskan mer effektivt i stadsplaneringen och riskhanteringen. Speciellt den ”informella”, ej planlagda grönskan är undervärderad i stadsplaneringen av idag, säger Sofia Thorsson.

Sofia Thorsson är professor i naturgeografi vid Göteborgs universitet. Hennes forskning fokuserar på stadsklimat, och hur stadens grönska påverkar lokalklimatet samt hur denna kunskap kan integreras i stadsplanering.

Bengt Gunnarsson är professor i miljövetenskap vid Göteborgs universitet och forskar bland annat om urban ekologi och biologisk mångfald och hur denna har betydelse för ekosystemtjänster i städer och annan tätortsnära natur.

Välkommen till Göteborgs naturhistoriska museum, torsdag 1 mars, kl. 18-19. Fri entré, ingen extra avgift. Ingen förbokning, först till kvarn.

Ps. 15 mars har vi ytterligare ett föredrag, av Frank Götmark som berättar om det internationella forskningsprojektet som ska fokusera på möjliga lösningar för en hållbar befolkningsökning. Och lördag 17 mars har vi tema urbanisering på museet och bjuder in till ett panelsamtal tillsammans med Naturskyddsföreningen. Läs gärna mer här > >

Kontakt

Renée Göthberg 
Program- och utställningsansvarig
Göteborgs naturhistoriska museum/Västarvet
E-post: renee.gothberg@vgregion.se
Mobil: 0700-825042

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Taggar:

Om oss

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Citat

Våra studier visar bland annat att grönområden levererar viktiga ekosystemtjänster, används i stor omfattning av de närboende för rekreation och dessutom värderas högt.
Sofia Thorsson, professor i naturgeografi på Göteborgs universitet