Björklövet - Havsbandet och Gränstryck får ny ägare

Ett av Bohusläns mest kända varumärken får ny ägare när Mediabolaget Västkusten AB tar över annonsbladen Björklövet och Havsbandet samt Gränstryck i Tanums Offsettryckeri AB. Övertagandet sker den 1 september 2011. Verkställande direktör för Gränstryck i Tanums Offsettryckeri AB blir Anders Nilsson från Halmstad. Anders Nilsson är idag företagsmarknadschef för Mediabolaget i Halland och därmed ansvarig för annonsförsäljningen i Hallandsposten och Hallands Nyheter.

Annonsbladet Björklövet – med sin bas i norra Bohuslän – gavs ut första gången 1967 av Knut Björk.
Rolf Bergstedt förvärvade Björklövet av grundaren 1987 och har nu efter 24 år vid rodret beslutat sig för att trappa ned och har i samband med det under en tid förberett försäljningen av företaget. Intresset har varit stort och de presumtiva köparna flera.
– Jag har övervägt alternativen noga och kommit fram till att Stampen-gruppen är det mest lämpade och den ägare som blir bäst, inte minst för medarbetarna i företaget, säger Rolf Bergstedt.

Anders Nilsson blir också ansvarig för att leda verksamheten i den nybildade affärsgruppen inom Mediabolaget Västkusten där bland andra Varbergs-Posten, Falkenbergs-Posten, Halmstad 7 dagar, Trollhättan 7 dagar, Vänersborgaren och Västkustkuriren ingår.
– Mitt uppdrag är att fortsätta säkerställa den goda lönsamheten i bolaget och fortsätta utveckla Björklövet och systerbladet Havsbandet samt övrig tryckeriverksamhet på Gränstryck, säger Anders Nilsson.

För Mediabolaget Västkusten var det en självklarhet att förvärva Gränstryck i Tanums Offsettryckeri AB.
– Ägarna till Mediabolaget Västkusten har ända sedan de engagerade sig i tidningsutgivning i Bohuslän kunnat följa Björklövets framgångsrika resa. Ledningen i bolaget tror också att Björklövet kommer att passa bra in i vår nystartade affärsgrupp för gratistidningar, säger Boine Gepertz, VD för Mediabolaget Västkusten AB.

För ytterligare information, kontakta:
Boine Gepertz,  tel. 010-471 50 30
Anders Nilsson, tel. 010-471 50 77
Rolf Bergstedt tel. 070-990 41 20

Mediabolaget Västkusten är ett affärsområde inom Stampen-gruppen, med utgivning av lokaltidningar på Västkusten. Fem prenumererade morgontidningar; Bohusläningen, TTELA, Strömstads Tidning, Hallandsposten och Hallands Nyheter med en sammanlagd upplaga på 130,000 ex samt sex gratistidningar ingår i Mediabolaget Västkusten, som tillsammans med övrig medieverksamhet omsätter 0,6 miljard kr. Mediebolaget Västkusten ägs till 70% av Stampen och till 30% av Lidköpingspress.

Stampen-gruppen är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. I Stampen-gruppen ingår också digitala medier, tryckerier, distributionsbolag och gratistidningar.
Stampen omsätter över 5 miljarder kronor.
www.stampen.com

Taggar:

Om oss

Mediabolaget Västkusten är ett affärsområde inom Stampen-gruppen, med utgivning av lokaltidningar på Västkusten. Fem prenumererade morgontidningar; Bohusläningen, TTELA, Strömstads Tidning, Hallandsposten och Hallands Nyheter med en sammanlagd upplaga på 130,000 ex samt sex gratistidningar ingår i Mediabolaget Västkusten, som tillsammans med övrig medieverksamhet omsätter 0,6 miljard kr. Mediebolaget Västkusten ägs till 70% av Stampen och till 30% av Lidköpingspress.

Dokument & länkar