– Hur mår västragötalänningarna? Genom folkhälsoenkäten får vi svaret

Vartannat år genomför Folkhälsomyndigheten enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” som riktar sig till befolkningen i åldrarna 16-84 år. Enkäten syftar till att ta reda på hur befolkningen mår och att följa förändringar i hälsa över tid. Resultaten används därefter i planeringen av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Västra Götalandsregionen (VGR) i samarbete med Göteborgs Stad deltar i år med ett utökat urval, i år skickas enkäten till nästan 75 000 västragötalänningar. 

Enkäten ”Hälsa på lika villkor?” är en nationell enkätundersökning med frågor kring fysisk och psykisk hälsa, tandhälsa, levnadsvanor, trygghet och sociala relationer. Sedan 2004 har enkäten skickats ut till ett slumpmässigt urval av personer i Sverige i åldrarna 16-84 år. I år skickas den bland annat ut till cirka 75 000 människor som bor i Västra Götaland. Genom enkäten kan Västra Götalandsregionen och kommunerna i regionen få kunskap om hur befolkningen mår. Resultaten från enkäten används i planeringen av folkhälso­insatser i regionen för att främja hälsa och förebygga ohälsa.


– Vi behöver veta hur våra invånares hälsa, levnadsvanor och livsvillkor utvecklas, och vilka behov det finns bland olika grupper i befolkningen, för att kunna ge våra beslutsfattare bra underlag för rätt åtgärder. Är det sant att den psykiska ohälsan ökar? Är det allt färre som röker? Har fetmaepidemin avstannat? Cyklar vi till jobbet? Är vi nöjda med hur vi bor? Minskar eller ökar hälsoklyftorna? Detta och mycket mer får vi reda på tack vare enkäten, säger Barbara Rubinstein, epidemiolog på enheten Samhällsanalys på Västra Götalandsregionen och initiativtagare till regionens deltagande i årets undersökning.

Frågor och svar om enkäten

På webbsidan www.vgregion.se/folkhalsoenkaten finns frågor och svar om enkäten och även resultat från tidigare års undersökningar.

Kontaktperson för frågor

Barbara Rubinstein
barbara.rubinstein@vgregion.se
Mobil: 070 - 571 25 13

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi behöver veta hur våra invånares hälsa, levnadsvanor och livsvillkor utvecklas, och vilka behov det finns bland olika grupper i befolkningen, för att kunna ge våra beslutsfattare bra underlag för rätt åtgärder. Är det sant att den psykiska ohälsan ökar? Är det allt färre som röker? Har fetmaepidemin avstannat? Cyklar vi till jobbet? Är vi nöjda med hur vi bor? Minskar eller ökar hälsoklyftorna? Detta och mycket mer får vi reda på tack vare enkäten.
Barbara Rubinstein, epidemiolog på enheten Samhällsanalys på Västra Götalandsregionen