1000 deltagare samlas på konferens om framtidens välfärd

Är artificiell intelligens (AI) lösningen på välfärdens utmaningar? Hur kan blockchain användas i offentlig sektor? Vem vinner priset Guldlänken i år? Det här och mycket mer avhandlas under konferensen offentliga rummet i Göteborg 23-25 maj. Värdar för årets konferens är Göteborgs stad, Västkom och Västra Götalandsregionen.

Offentlig sektor står inför både stora utmaningar och möjligheter. Till utmaningarna hör en befolkningsstruktur som innebär att färre ska försörja fler, samtidigt som förväntningarna på den service och tjänster som det offentliga erbjuder ständigt ökar. Till möjligheterna hör den digitala utvecklingens möjligheter. Digitaliseringen påverkar mer eller mindre alla verksamheter och är samtidigt en utveckling som tycks vara ständigt accelererande.

Konferensen offentliga rummet har i år rekordmånga anmälda, strax över 1000 deltagare. Det övergripande temat för konferensen är hur vi kan få en smartare välfärd med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

I programmet finns många tunga namn och en stor bredd av ämnen. Här är ett axplock:

Är AI lösningen på välfärdens utmaningar?, Göran Lindsjö, AI-rådgivare

Oslos digitala transformation, Robert Steen, finansbyråd, Oslo stad

Digitaliseringens transformerande kraft, Sara Öhrvall, rådgivare, analytiker och föreläsare om innovation, förändring och trender.

Att fatta rätt beslut i en komplex värld, Dave Snowden, professor, organisationsforskare, rådgivare till regeringar och företag i hela världen.

Hela programmet finns här:

http://offentligarummet.se/aktiva-konferenser/offentliga-rummet-2018/program.html

Full fart på utvecklingen i Västra Götaland

Att konferensen hålls i Göteborg och Västra Götaland kan tyckas extra passande i år, då det pågår många initiativ som ligger i den absoluta framkanten. Här är några exempel:

 • Samverkansmiljö för artificiell intelligens (AI) - Data Factory & Arena, Lindholmen Science Park.

 • Självkörande buss i Göteborg, Chalmersområdet i Johanneberg

 • Projekt om “smarta städer” och öppna data, Johanneberg Science Park och Göteborgs stad

 • Prehospital ICT Arena - IT och eHälsa för bättre sjukvård, Lindholmen Science Park.

 • Smarta glasögon i vården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen

 • Informationssäkerhetsprogram 2020: Ett ambitiöst program där kommuner i Västra Götaland får hjälp att identifiera och klassificera information. Syftet är bland annat att lägga grunden för utveckling av nya e-tjänster och skapa bättre förutsättningar för publicering av mer offentlig öppna data.

Guldlänken för bästa

Varje år delas priset Guldlänken ut för att uppmärksamma innovation inom offentlig verksamhet. Finalisterna kommer att röstas fram under konferensen och priset delas ut den 24 maj.

Kriterierna är att bidraget ska:

 • Ha gett påvisbar effekt för medborgare och/eller verksamheten

 • Ha potential för spridning till andra offentliga verksamheter/platser

 • Ha utvecklats i samverkan.

Årets tre finalister är:

 • Kommunalförbundet Sydarkivera, ett förbund för kommuner i södra Sverige.

 • Barnsam, Karlskrona kommun

 • Appen Anmäl hinder, Göteborgs stad

Mer information om Guldlänken och bidragen:

http://offentligarummet.se/aktiva-konferenser/offentliga-rummet-2018/guldlanken.html

Hackathon om blockchain

Det senaste året har blockchain och kryptovalutan bitcoin fått mycket uppmärksamhet. Den så kallade blockchain-tekniken är relativt ny, och hittar allt fler tillämpningar. I samband med Offentliga rummet arrangeras ett hackathon där ett antal team kommer att ta fram prototyper eller koncept om hur offentlig sektor kan dra nytta  av blockchain-tekniken.

Aktiviteten är ett arrangeras av Blockchain Lab vid Swedish Center for Digital Innovation, Göteborgs universitet. Det vinnande laget kommer att få hjälp av Vinnovas med att förverkliga idéen.  

Mer information:

http://offentligarummet.se/aktiva-konferenser/offentliga-rummet-2018/blockchain-hack.html

FAKTA:

 • Offentliga Rummet 2018 arrangeras i Göteborg, Svenska Mässan, den 23-25 maj.
 • Den 23 maj pågår en så kallad nätverksdag. Den egentliga konferensen med seminarier pågår 24-25 maj.
 • Offentliga Rummet arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och Vinnova i samverkan med Regeringskansliet och eSam. Värdskap för 2018 års konferens delas av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och de övriga 48 kommunerna i Västra Götaland genom Väskom.

Följ konferensen i social media via #offrum

Kontakt:

Tore Johnsson
Samordnare för Digital Agenda Västra Götaland, Västra Götalandsregionen,
tel: +46706022090
tore.johnsson@vgregion.se

Karl Fors Länssamordnare för eSamhället & Digitalisering, Västkom
tel: 
072-566 30 70
karl.fors@vastkom.se

Ante Baric Digitaliseringsansvarig Göteborgs Stad
tel: 
072-855 36 21
ante.baric@intraservice.goteborg.se

 

 

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se