2016 års revision för VGR ger ansvarsfrihet men anmärkning mot två nämnder

Revisorerna i Västra Götalandsregionen avslutade idag den 15 mars revisionsåret 2016 genom att underteckna revisionsberättelserna för samtliga nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen.

De överlämnade även sin samlade bedömning av regionens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat till regionfullmäktiges presidium i form av en revisions PM.

Revisorerna föreslår att regionfullmäktige ska bevilja samtliga nämnder och styrelser ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Samtidigt riktar revisorerna anmärkning mot Hälso- sjukvårdsstyrelsen för bristande intern styrning och kontroll och anmärkning mot Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden för medvetet lagtrots i samband med upphandling av mödravårdscentralen Fröja.

För frågor och kommentarer  kontakta ordförande Birgitta Eriksson telefon 070-248 56 64

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 53 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se