4 miljoner till insatser för flyktingar

Regionutvecklingsnämnden beslutade vid fredagens möte om 4 miljoner kronor till insatser med anledning av flyktingsituationen. Nämnden beslutade också om ett handlingsprogram till stöd för små och medelstora företag, liksom inriktningen för 2016 års budget.

Föreningslivet gör stora insatser för att hantera mottagningen av flyktingar. Regionutvecklingsnämnden beslutade idag om fyra miljoner kronor som bland annat ska gå till insatser för att föreningslivet bättre ska klara akuta utmaningar. Det kan handla om insatser för förbättrad samordning, utbildning, kompetensutveckling av anställda och volontärer liksom stöd för att organisera specifika insatser i flyktingmottagandet. Satsningen är ett komplement till Västra Götalandsregionens långsiktiga arbete för att främja föreningslivets roll i utvecklingsarbetet. Pengarna kommer också gå till satsningar som går ut på att ta vara på och snabbt få in nyanlända i arbetslivet, med särskilt fokus på bristyrken. Många nyanlända har hög utbildningsnivå och utbildningar som svarar upp mot bristyrken. I oktober tog regionutvecklingsnämnden beslut om att dubblera kulturnämndens satsning med ytterligare en miljon, vilket innebär två miljoner till stöd för olika aktörer att arrangera en kulturinsats, för och med asylsökande.

Handlingsprogram till stöd för små och medelstora företag

Små och medelstora företag är viktiga för sysselsättning och förnyelse av näringslivet. Idag skapas fyra av fem nya jobb av små och medelstora företag. Nämnden antog en handlingsplan för små och medelstora företag i Västra Götaland 2016-2018 som baseras på vilka framtida behov, utmaningar och möjligheter som dessa företag står inför. Den samlar Västra Götalandsregionens prioriteringar när det gäller arbetet med att skapa så gynnsamma förutsättningarna som möjligt för företagen och fokuserar på ett antal områden, till exempel upphandling, kompetensförsörjning, innovation och marknadsutveckling och finansiering. För regionutvecklingsnämndens del beräknas den årliga medfinansieringen av projekt, verksamhetsbidrag och företagsfinansiering inom handlingsplanen till cirka 75 miljoner per år.

Gunnebo renoveras och blir utbildningsplats för hantverk

De kommande åren ska Gunnebo slott och trädgårdar reparera och rekonstruera delar av huvudbyggnaden. Samtidigt som renoveringarna pågår ska Gunnebo fungera som en utbildningsplats för olika kategorier av hantverkare som får chans att pröva sin kompetens på ett verkligt kulturarv. Regionutvecklingsnämnden bidrar med 700 000 kronor till projektet.

Nämndens beslutade också om budget för 2016, på totalt 840 miljoner kronor, vilket innebär en ökning från föregående år på nära 53 miljoner kronor.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run där även lista på samtliga beslut i korthet publiceras inom kort. Följ regionutvecklingsarbetet på www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

Kontakter

Birgitta Losman, ordförande regionutvecklingsnämnden, 0703-67 95 80
Kommunikatör: Lina Wallberg

Om regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, tillväxtprogrammen och olika EU-program.

I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.

Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Västsvenska Turistrådet, Almi Företagspartner Väst, naturbruksgymnasierna, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar och lista på samtliga beslut i korthet finns på www.vgregion.se/run.

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

Taggar:

run

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera