Årets folkhälsostipendiat gör drömmar till verklighet

På dagens regionfullmäktigesammanträde på residenset i Vänersborg, delade folkhälsokommittén ut sitt årliga stipendie om 50 000 kronor till Göteborgs friidrottsförbund och Göteborgsvarvet. Syftet med stipendiet är att främja och stimulera ett gott folkhälsoarbete i Västra Götaland. Gunnel Adler, folkhälsokommitténs ordförande, överräckte blommor och stipendie till varvsgeneral Bo Edsberger och Estelle Montler, projektledare för folkhälsoarbete.

-          Det är med glädje jag tilldelar Göteborgs friidrottsförbund och Göteborgsvarvet folkhälsostipendiet. Med sitt engagemang för att få människor att tro på den egna kroppens förmåga och den gemensamma lyckan i att tillsammans med andra uppnå personliga mål, bidrar stipendiaten till en jämlik hälsa och till ett gott liv i Västra Götaland.

Gunnel Adler, ordförande i folkhälsokommittén

-       Vi är mycket stolta att Göteborgsvarvet uppmärksammas på detta sätt och stipendiet gör att vi nu kan utöka våra insatser inom detta viktiga område. Vi hoppas även inspirera fler aktörer att våga göra sociala satsningar och bidra till bättre hälsa i samhället

Bo Edsberger, varvsgeneral

Juryns motivering:

Det är viktigt att sätta mål och ha möjligheter att förverkliga dem. Göteborgs Friidrottsförbund erbjuder en plattform som bidrar till människors möjlighet att vara aktiva och stärka hälsan. När detta finns, tillsammans med människans egen vilja att utvecklas utifrån sin förmåga och sina förutsättningar, ja då kan drömmar bli verklighet.

Göteborgs Friidrottsförbund/Göteborgsvarvets verksamheter ”TräningsTräffen i Gårdsten” och ”Heja Göteborg” erbjuder den plattformen. Att ”hemmanaturen” är träningsarena och den egna kroppen redskapet innebär att ekonomiska och geografiska hinder för deltagande undanröjs och att många har förutsättningar att delta. Genom sitt arbete bidrar

Gunnel Adler (MP), ordförande i folkhälsokommittén
Telefon: 0703-23 14 74
e-post: gunnele_adler@yahoo.se

Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef
Telefon: 070-08 23 43
e-post: elisabeth.rahmberg@vgregion.se

Folkhälsokommitténs uppdrag är att vara initiativtagare, förslagsställare, remissorgan och rådgivare när det gäller folkhälsofrågor i Västra Götalandsregionen. Tillsammans med företrädare för verksamheter inom Västra Götalandsregionen, kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer ska kommittén utveckla metoder för folkhälsoarbetet, följa upp folkhälsoinsatser och sprida erfarenheter

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är med glädje jag tilldelar Göteborgs friidrottsförbund och Göteborgsvarvet folkhälsostipendiet. Med sitt engagemang för att få människor att tro på den egna kroppens förmåga och den gemensamma lyckan i att tillsammans med andra uppnå personliga mål, bidrar stipendiaten till en jämlik hälsa och till ett gott liv i Västra Götaland.
Gunnel Adler, folkhälsokommitténs ordförande
Vi är mycket stolta att Göteborgsvarvet uppmärksammas på detta sätt och stipendiet gör att vi nu kan utöka våra insatser inom detta viktiga område. Vi hoppas även inspirera fler aktörer att våga göra sociala satsningar och bidra till bättre hälsa i samhället
Bo Edsberger, varvsgeneral