Att hjälpa där det behövs

På dagens regionfullmäktige delades det sjätte människorättsstipendiet ut till två stolta och värdiga mottagare. Tjejjouren Väst och Västra Götalands Dövas Länsförbund fick dela på 100 000 kronor.

Ur Tjejjouren Västs nominering: ”Tjejjouren fyller en otroligt viktig funktion i samhället. De finns där för unga som inte har någon annan att vända sig till, förser stödsökande med överlevnadsstrategier och hjälper utsatta personer att sätta ord på vad de varit med om som ger stöd till tjejer som behöver det via chatt, mejl och app.”

Ur Västra Götalands Dövas Länsförbunds nominering: ”VGDL försöker bland annat främja tillgängligheten för döva och teckenspråkiga i alla åldrar genom fler informationskanaler på teckenspråk och förbättra tillgång till textad information som gagnar inte enbart den som inte hör utan även för dom som har någon form av hörselnedsättning. Det blir en inkludering för alla. Alla ska få vara med.”

Genom valet av stipendiater vill kommittén för mänskliga rättigheter dels visa på vikten av att arbeta med samhällsproblematiken med våld och trakasserier mot kvinnor och tjejer, dels stötta dövas mänskliga rättigheter och bidra till att hinder för delaktighet rivs.

På bilden från vänster: Kristina Grapenholm, ordförande i kommittén för mänskliga rättigheter, från Tjejjouren Väst; Mikaela Nissen, Josephine Kollén och Gabriella Graflund, från Västra Götalands Dövas Länsförbund; Sofie Strid och Tobias Engström, regionfullmäktiges ordförande Magnus Berntsson.

Kristina Grapenholm (L), ordförande i kommittén för mänskliga rättigheter
Telefon: 0733-38 46 34
E-post: kristina.grapenholm@liberalerna.se

Viveca Reimers, chef för avdelningen mänskliga rättigheter
Telefon: 0709-40 39 90
E-post: viveca.reimers@vgregion.se

Kommittén för mänskliga rättigheters uppdrag

Kommittén har uppdraget att ta initiativ, utarbeta förslag, vara remissorgan och rådgivare till regionstyrelsen i frågor som rör mänskliga rättigheter. Avdelning mänskliga rättigheter är tjänstemannastöd för att förverkliga det uppdraget.

Kommittén arbetar bland annat med att:

  • stödja utvecklingen av ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter
  • lyfta fram fördelarna för individen och organisationen med ett rättighetsbaserat arbetssätt
  • driva på arbetet för att förhindra diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Media

Media