Bäst i Tidaholm och sämst i Färgelanda

Mer än 25 000 svar på årets folkhälsoenkät ”Hälsa på lika villkor?” i Västra Götaland har kommit in.
Men det räcker inte! Vi saknar fortfarande väldigt många svar från framför allt Färgelanda, Munkedal, Vårgårda, Mellerud, Bengtsfors, Dals-Ed och Strömstad. Kommuner med högst svarsfrekvens hittills är Tidaholm, Tranemo och Sotenäs.

Enkäten "Hälsa på lika villkor" ger tillfälle att reflektera över sin hälsa, sina levnadsvanor och sin livssituation och ger ett viktigt underlag för att regionen och kommunerna ska kunna fatta väl underbyggda beslut.

Är du en av dem som fått enkäten ”Hälsa på lika villkor?” och inte hunnit svara eller tappat bort enkäten? Det gör inget! Snart skickar SCB ett nytt frågeformulär till alla som inte svarat eller avböjt deltagande i undersökningen.

Ta chansen att få göra din röst hörd!

Mer information och resultat från tidigare undersökningar hittar du på www.vgregion.se/folkhalsoenkaten  

Kontaktperson för frågor:

Barbara Rubinstein
barbara.rubinstein@vgregion.se
Mobil: 070 - 571 25 13

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Media

Media