Beslut om närsjukvårdscentrum och folkhälsopris Skaraborg

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade idag om projektplan för ett kommande närsjukvårdscentrum i Mariestad. Närsjukvårdscentrum ska göra att en större del av vårdkontakterna sker nära eller i patientens hem.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade också om folkhälsopris 2016. Folkhälsopriset är på 30 000 kronor och delas ut till ett befolkningsinriktat arbete som förebygger sjukdom eller skador. Årets pris delas ut till projektet Utmanande avstamp 2 i Gullspång med motiveringen:

Genom ett förtroendefullt samarbete med föräldrar stöttar Utmanande avstamp 2 barn som har, eller riskerar att utveckla, ett normbrytande beteende. En tydlig samverkan mellan de olika verksamheterna ökar skyddsfaktorerna för dessa barn och ger hela familjen ett gott stöd.

Kontakt utmanande avstamp 2: Regina Rosengren 0551-362 14

Närsjukvårdscentrum i Mariestad
Nämnden beslutade idag för sin del att godkänna projektplan för närsjukvårdscentrum i Mariestad. Närsjukvårdscentrum är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i norra Skaraborg och innebär att vårdgivarna samverkar för att möta behovet av vård hos invånarna i norra Skaraborg. Utgångspunkterna ska vara nära vård, mobil vård och förebyggande vård. Övriga parter i närsjukvårdscentrum (Skaraborgs Sjukhus, Närhälsan, privata vårdgivare, Habilitering & Hälsa, tandvården och kommunerna Mariestad, Gullspång och Töreboda) ska för sin del också fatta beslut om projektplan för närsjukvårdscentrum.

Arbetet med formerna för närsjukvårdscentrum påbörjas och två projektledare börjar arbeta i november. Närsjukvårdscentrum i Mariestad ska vara i drift under 2017.

Överenskommelser 2017
Nämnden godkände idag för sin del överenskommelser om vård för 2017 med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, styrelsen för beställd primärvård, styrelsen för Habilitering & Hälsa och tandvårdsstyrelsen.

Överenskommelse med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus innebär bland annat:

  • Fortsatt satsning på bättre akutsjukvård
  • Fortsätta arbetet enligt den regionala utvecklingsplanen för psykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri
  • Regionala tillgänglighetssatsningar
  • Fortsatt utveckling av närsjukvårdsarbetet

Kontakt östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Gunilla Druve Jansson (C) ordförande 070-799 51 83, Eva-Lott Gram (KD) 1:e vice ordförande 070-215 45 15, Susanne Larsson (S) 2:e vice ordförande 070-696 95 61,  Agneta Nilsson Hörnlund, processledare koncernstab hälso- och sjukvård 070-548 93 09

Om östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.
Nämnden företräder dig som bor i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm,Töreboda och Vara.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.

www.vgregion.se/ostrahsn

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera