Dags att nominera till Unga Landsbygdspriset i Väst

För andra året ska regionutvecklingsnämnden dela ut sitt pris ”Unga landsbygdspriset i Väst”. Två unga företagare i Västra Götaland får 25 000 kronor vardera. Nu är nomineringsperioden öppen.

Från och med 18 januari 2016 till och med 6 mars 2016 går det att nominera pristagare. För att ha chans att vinna priset ska man vara 15-30 år, bo och vara verksam med sitt företag på landsbygden eller i tätort med mindre än 10 000 invånare.

– Förra året fick vi in 33 giltiga nomineringar som alla var fantastiska exempel på ungdomars företagsamhet. Det ger gott hopp om framtiden för landsbygden, säger Moa Boëthius Lind, regionutvecklare och ansvarig för priset.

Kriterier för priset

Pristagarna ska på ett framgångsrikt sätt ha drivit sitt företag med den huvudsakliga omsättningen på landsbygden. Det kan vara såväl traditionellt lantbruksföretagande eller företagande inom helt andra branscher. Priset värdesätter ekonomiskt framgångsrikt företagande, miljöhänsyn, sociala aspekter, samhällsnytta och nya arbetstillfällen. Pristagaren ska vara mellan 15-30 år och priset delas ut för insatser gjorda till och med 2015. Som landsbygd räknas i praktiken hela Västra Götaland, utom de 20 största tätorterna.

En del av Handlingsprogrammet för Ungt Entreprenörskap i Västra Götaland

Pristävlingen är en del av Västra Götalandsregionens handlingsprogram för Ungt Entreprenörskap 2013-2016, som innehåller satsningar på drygt 30 miljoner kronor.  I handlingsprogrammet är unga på landsbygden en särskilt utvald målgrupp. Många mindre orter påverkas kraftigt av urbaniseringen. I dessa områden behövs därför en särskilt hög grad av företagsamhet och kreativa attityder, inte minst bland ungdomar, för att skapa goda förutsättningar.

Kontakt: Moa Boëthius Lind, moa.boethius.lind@vgregion.se

Läs mer
Formulär för att skicka in nomineringar, mer information om priset och om förra årets pristagare finns på: www.vgregion.se/landsbygdspriset

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 53 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Förra året fick vi in 33 giltiga nomineringar som alla var fantastiska exempel på ungdomars företagsamhet. Det ger gott hopp om framtiden för landsbygden.
Moa Boëthius Lind, regionutvecklare och ansvarig för priset.