Dags att söka feriepraktik 2018

För 20:e året i rad erbjuder Västra Götalandsregionen (VGR) feriepraktik till gymnasieungdomar. Ansökningstiden för 2018 pågår mellan 15 feb och 15 mars.

Feriepraktikens syfte är att göra ungdomar nyfikna på olika yrken och ge unga kunskap om VGR:s verksamheter. Det är också en chans att ge praktikanterna möjligheten att prova på ett yrke, både för att skapa intresse och förhoppningsvis underlätta framtida yrkesval.

Sommaren 2018 erbjuder Västra Götalandsregionen cirka 500 feriepraktikplatser. Feriepraktikplatserna finns i flera av Västra Götalandsregionens verksamheter, flest inom hälso- och sjukvård och serviceverksamheter som städ, kök, tvätteri och vaktmästeri.

Det finns också möjlighet att få en plats inom andra verksamheter och områden så som tandvård, kultur, fastighetsförvaltning, kollektivtrafik, administration, teknik, regionutveckling och mänskliga rättigheter.

Kort om feriepraktiken

Ungdomar som har sommaruppehåll under pågående gymnasieutbildning är välkomna att söka feriepraktik i Västra Götalandsregionen. Under max fyra veckor får feriepraktikanterna prova på olika arbetsuppgifter tillsammans med erfaren personal.

Den som söker ska vara folkbokförd i Västra Götaland och inte tidigare haft feriepraktik inom någon av våra verksamheter. Sista ansökningsdag för 2018 är torsdag 15 mars. 

Läs mer på www.vgregion.se/feriepraktik

Frågor om feriepraktiken skickas till: feriepraktik@vgregion.se

Kontaktperson
Marie Malmström
0700-20 61 41

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera