Driftiga unga företagare i Färgelanda och Munkedal prisas med 25 000 kronor vardera

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har utsett årets två vinnare av Unga Landsbygdspriset i Väst. Den 6 juni prisades Malin Jakobsson, som driver Dalsspira Mejeri AB samt Kristel Detlefsen, som driver Skorpans Djur- och Naturförskola, för framgångsrikt företagande på landsbygden.
 

Från gårdsmejeri till börsnotering – ung kvinna prisas för modigt entreprenörskap

För två år sedan tog Malin Jakobsson över som VD för DalsSpira Mejeri AB. Det handlade om att växa eller försvinna för det lilla mejeriet som startades som ett gårdsmejeri för getmjölk 2001. Malin satsade allt och idag är företaget börsnoterat och har flyttat till större lokaler i Färgelanda. Lokala bönder står i kö för att få leverera till DalsSpira och den 6 juni prisades och uppmärksammades Malin av Västra Götalandsregionen med 25 000 kr som en av vinnarna av Unga Landsbygdspriset i Väst.

- Som VD för börsens enda kombinerade get- och komjölksmejeri går hon före andra unga och visar vad ett modigt entreprenörskap kan betyda. En frisk satsning inom en svår bransch som bidrar till att skapa en levande landsbygd, kommenterar prisutdelare Henrik Sundström, ledamot i regionutvecklingsnämnden.

Driftig ung kvinna får ta emot pris i Munkedal

Kristel Detlefsen prisades med 25 000 kronor, även det i samband med nationaldagsfirandet men i Munkedal. Kristel är en hängiven och samhällsengagerad pedagog som på kort tid byggt upp Skorpans Djur- och Naturförskola som är en framgångsrik och högkvalitativ förskola med fokus på djur, natur och hälsa.

- Kristel är en driven entreprenör som byggt sitt företag från grunden med en vällovlig ambition att ha starka lokala relationer med både samhälle och företag. Den väl fungerande förskolan bidrar till att skapa en attraktiv landsbygd dit familjer vill flytta och bosätta sig långsiktigt, kommenterar prisutdelare Petra Elf, ledamot i regionutvecklingsnämnden.

Pris för att stimulera kreativitet på landsbygden

Totalt kom det in 30 giltiga nomineringar med stor geografisk spridning i Västra Götaland, jämn könsfördelning och stor variation av branscher och affärsområden. Priset har instiftats för att bidra till att mobilisera och synliggöra ungt företagande och stimulera till kreativitet på landsbygden. Det delas årligen ut till personer 15-30 år som på ett framgångsrikt sätt har startat eller drivit företag. Den huvudsakliga omsättningen ska vara på landsbygden eller i tätort med högst 10 000 invånare. Landsbygdsdefinitionen innefattar i praktiken hela Västra Götaland förutom de 20 största tätorterna. Det kan handla om traditionellt lantbruksföretagande eller företagande inom helt andra branscher.

Priset värdesätter bland annat nyskapande och drivkraft, ekonomisk framgång, miljöhänsyn, sociala aspekter, samhällsnytta och nya arbetstillfällen.
 

Kontakt:

Moa Boëthius Lind, regionutvecklare näringslivsavdelningen, Västra Götalandsregionen. 0700-20 64 57.

Birgitta Losman (MP), ordförande, tel: 0703-67 95 80
Ulf Eriksson (C), 1:e v ordf, tel: 070-648 51 11 
Patrik Karlsson (S), 2:e v ordf, tel: 070-467 70 05 

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 53 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

En frisk satsning inom en svår bransch som bidrar till att skapa en levande landsbygd.
Henrik Sundström (M), ledamot i regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen
Den väl fungerande förskolan bidrar till att skapa en attraktiv landsbygd dit familjer vill flytta och bosätta sig långsiktigt.
Petra Elf, ledamot (MP) i regionutvecklingsnämnden., Västra Götalandsregionen