En hälsosammare framtid – titeln på WHO:s årsmöte i Göteborg

Västra Götalandsregionen (VGR) tar emot representanter från hela världen när WHO – World Health Organization’s nätverk Regions for Health Network arrangerar sitt årsmöte i Göteborg den 10–12 juni. Agendan för årsmötet är ”Building a healthier future for all: a role to play for everyone” och handlar om FN:s globala hållbarhetsmål och hur medlemsländer och regioner kan arbeta tillsammans för att uppfylla dessa. Här är Sverige och VGR ett framgångsexempel.

– Vi tar emot representanter från 33 regioner i Europa och världen, allt från Kazakstan, Ryssland och Israel, för att diskutera hur vi tillsammans kan skapa en hälsosammare framtid, säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.

Västra Götalandsregionen är medlemmar i nätverket RHN - Regions For Health Network, som ligger under WHO – World Health Organization. RHN har valt att förlägga sitt 24:e årsmöte i Göteborg för att de tycker att Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad är framgångsexempel i de frågor som står på agendan. På agendan står FN:s globala hållbarhetsmål och hur medlemsländerna och regionerna kan arbeta tillsammans för att uppfylla dessa. Vi kommer passa på att lyfta praktiska exempel från våra verksamheter, bland annat vår Kraftsamling för fullföljda studier och regionens arbete för en mer jämlik vård, som det finns stort intresse kring i nätverket.

Den 12 juni kommer vi att vara på Världskulturmuséet i Göteborg och då är flera politiker och tjänstemän inbjudna. Denna dag finns möjlighet att bevaka mötet och göra intervjuer/reportage med deltagarna. Kontakta oss gärna för mer information eller för att boka tid för intervju/reportage.

Kontaktperson

Helena Kryssman
helena.kryssman@vgregion.se 
Tel: 070-60 74 506
 

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi tar emot representanter från 33 regioner i Europa och världen, allt från Kazakstan, Ryssland och Israel, för att diskutera hur vi tillsammans kan skapa en hälsosammare framtid,
folkhälsochef Elisabeth Rahmberg