Fall av konstaterad mässling i Borås

Smittskydd Västra Götaland utreder, tillsammans med en vårdcentral och en vårdenhet på Södra Älvsborgs sjukhus, Borås, ett säkerställt fall av mässling. Den smittade personen är ett ovaccinerat barn som rest utomlands.

Det drabbade barnet är under ett och ett halvt år och har inte hunnit få sin första vaccinationsdos än. Barnet är på bättringsvägen och vårdas inte på sjukhus.

Smittspårning pågår på de berörda enheterna. I smittspårningen ingår personer som vistats på vårdmottagningar samtidigt som den mässlingssjuka. Personer som riskerar att insjukna i mässling informeras och när det är möjligt ges förebyggande behandling.

Sedan vaccination mot mässling infördes i det allmänna barnvaccinationsprogrammet i början på 1980-talet, är sjukdomen mycket ovanlig i Sverige. Personer som inte haft mässling och som inte är vaccinerade riskerar att bli sjuka om de utsätts för viruset. I Sverige är det framför allt barn under 18 månader och personer födda 1960 – 1980 som inte säkert har skydd mot mässling.

– Mässling är fortfarande en vanlig sjukdom i många länder i världen, säger Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare. Varje utlandsresa idag innebär därför en risk att utsättas för mässlingssmitta om man inte är vaccinerad. I Europa har flera tusen mässlingsfall konstaterats under 2017.

Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns. Viruset utsöndras med andningsluften, till exempel när den som är sjuk hostar eller nyser och sprids sedan vidare genom luften. Mottagliga personer smittas via slemhinnorna i luftvägarna eller ögonen.

Eftersom det finns risk för oupptäckta fall av mässling, vill vi informera om smittan. Den som får feber, ögoninflammation, torrhosta och hudutslag ska misstänka mässling och ringa 1177. Det är mycket viktigt att förvarna vårdcentralen eller akutmottagningen om att man misstänker mässling. Personer med misstänkt mässling ska inte sitta i väntrum.

Läs mer om mässling (https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Massling/)  

Läs mer om vaccination mot mässling (https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Vaccinationer/Vaccinationer/Vaccination-mot-massling/)

Kontaktperson:
Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare, Västra Götalandsregionen
Telefon 010-441 24 30

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Dokument & länkar