För få tillfredsställande ansökningar i upphandling gällande Framtidens vårdinformationsmiljö

Den pågående upphandlingen av ett nytt kärnsystem i programmet Framtidens vårdinformationsmiljö har avbrutits och en ny ansökningsinbjudan kommer att tas fram och skickas ut.

Efter att de svar som skickats in av leverantörer prövats har det visat sig att endast en leverantör har uppfyllt de obligatoriska krav som ställts på en leverantör av kärnsystem, eller har svarat på ett korrekt sätt. Det räcker inte för att det ska finnas sådan konkurrens som Västra Götalandsregionen efterfrågar i upphandlingar som genomförs genom så kallad konkurrenspräglad dialog.

- Det är ett lagkrav att inte gå vidare med leverantörer som inte lever upp till de krav som ställs på dem. Det är också rutin att inte gå vidare med en upphandling där det råder bristande konkurrens. Det som händer nu är att upphandlingen avbryts och att en ny ansökningsinbjudan skickas ut. Det här beräknas inte påverka tidplanen för Framtidens vårdinformationsmiljö, säger Ragnar Lindblad, styrgruppsordförande Framtidens vårdinformationsmiljö.

En konkurrenspräglad dialog gör det möjligt för Västra Götalandsregionen att föra dialog med leverantörer och tillvarata deras kreativa och affärsmässiga lösningar. I en sådan dialog är det mycket viktigt att det finns konkurrens mellan olika leverantörer. Det är genom konkurrensen som man kan säkerställa att Västra Götalandsregionen får den lösning man vill ha och en optimal samverkan med leverantören.  

IT-lösningar gör vården effektivare. Administrationen blir lättare, mer tid kan ägnas åt patienterna. Den gemensamma vårdinformationsmiljön kommer att stödja verksamheternas utveckling, processer och nya arbetssätt, förse medarbetarna med användarvänliga verktyg, besluts- och processtöd samt ge invånarna möjlighet att ta en aktiv del i och ansvar för sin hälsa och sjukvård. Framtidens vårdinformationsmiljö är en förutsättning för detta.

Kontakt

Ragnar Lindblad, styrgruppsordförande Framtidens vårdinformationsmiljö, tel 070-484 46 09

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 53 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Dokument & länkar