Förslag om Samverkande sjukvård i Öckerö kommun godkändes

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Öckerö kommun är överens om att starta projektet Samverkande sjukvård i Öckerö kommun. Vid sitt sammanträde 27 april godkände nämnden ett förslag som innebär att Öckerö kommun tar projektansvaret för införandet.

Samverkande sjukvård är en länk och samverkan mellan de samlade vårdresurserna i ett geografiskt område, där ett av syftena är att patienten ska få sin vård så nära hemmet som möjligt. Uppdrag från 1177/Vårdguiden, uppdrag från SOS-alarm och ambulanssjukvården och uppdrag från kommunen kan utföras av kommunens sjuksköterskor och av sjuksköterska i ambulansen utanför ramen för deras egna organisationer.

Till exempel kan det handla om stopp i urinkatetrar, läkemedelsproblem och annat som kan lösas på plats och kan innebära att man slipper åka in till sjukhuset. Det innebär också att kommunens sjuksköterskor kan påbörja insatser hos en patient, i väntan på att ambulansen ska hinna fram.

Samverkande sjukvård finns idag i mellersta och norra Bohuslän och Dalsland. På Öckerö beräknas samverkan komma igång efter sommaren och vara fullt utbyggd till årsskiftet.

Kontaktpersoner:

Nicklas Attefjord (MP) ordf. nicklas.attefjord@mp.se, 0707-14 89 96

Anne-Lie Sundling (KD) 1 vice ordf. annelie.sundling@kristdemokraterna.se, 0727-52 56 00

Janette Olsson (S) 2 vice ordf. janette.olsson@stenungsund.se, 0731-59 72 62

 

Jörgen Andersson, kommunikatör, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, 076 - 112 21 68, jorgen.a.andersson@vgregion.se

Om västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Dokument & länkar