Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd säger upp avtalet med vårdcentralen Angered Care

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutar att säga upp avtalet med Angered Care med omedelbar verkan 2017-11-07. Den främsta anledningen är bristande patientsäkerhet.

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har blivit uppmärksammad på brister i vården på vårdcentralen Angered Care, bland annat via Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Därför tog nämnden beslut om en fördjupad uppföljning av verksamheten vid vårdcentralen.

Uppföljningen av Angered Care har granskat kvalitet på vården och bemanning på barnavårdscentralen. Granskningen gällde även kvaliteten på vårdcentralen: patientsäkerhet och den kvälls- och helgöppna mottagningen med läkare i beredskap.

Den fördjupade uppföljningen har visat sådana allvarliga brister i bemanning, journalföring och i vården att patienternas säkerhet äventyrats. Angered Care därför inte levt upp till sitt uppdrag och kontrakt.

Bristerna är så allvarliga, särskilt gällande patientsäkerheten, att Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har beslutat att säga upp avtalet med Angered Care med omedelbar verkan. Beslutet togs på ett extra sammanträde 2017-11-06 och innebär att vårdcentralens listade patienter omhändertas av annan vårdcentral från och med 2017-11-07.

Patienterna blir omhändertagna i vårdvalssystemet och blir listade på den vårdcentral som ligger närmast deras folkbokföringsadress. Är de inte nöjda med den vårdcentralen kan de välja fritt bland de andra vårdcentraler som ingår i Vårdval VG Primärvård, och har avtal med Västra Götalandsregionen.

De listade invånarna får ett brev med mer information om situationen.

Listade invånare kan få mer information via 0702-05 24 30.
Vårdcentraler finns på:  www.1177.se/vastra-gotaland    

Kontakt för press
Johan Fält (M), ordförande, 0709-960 300
Ann-Christine Andersson (S), 2:e vice ordförande, 0736-60 17 35

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera