Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd stödjer utsatta ungdomar

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd satsar två miljoner kronor på att stödja ungdomar som utsatts för våldtäkt eller sexuella trakasserier. 

MeToo-kampanjen har betytt mycket för att uppmärksamma våldtäkter och sexuella ofredanden av olika slag. Tiden är över när alla dessa övergrepp och kränkningar tilläts fortgå i tysthet. För många har osynliggörandet skapat psykisk ohälsa under flera år.

Det behövs stödåtgärder för de som drabbats och behöver hjälp med att bearbeta sina upplevelser. Många ungdomar som idag besöker våra ungdomsmottagningar i Göteborg vill ha hjälp med att bearbeta sina traumatiska upplevelser i grupp eller individuellt. Mest drabbade är unga kvinnor, men även HBTQ-personer har blivit trakasserade.

Nämnden avsätter två miljoner kronor som en engångssatsning till ungdomsmottagningarna i Göteborg för att påbörja arbetet med stöd till ungdomar som utsatts för våldtäkt eller sexuella trakasserier. 

Ungdomsmottagningarna i Göteborg ska var för sig eller gemensamt föreslå åtgärder.

Kontakt
Johan Fält (M), ordförande, 0709-960 300
Manijeh Mehdiyar (MP), 1:e vice ordförande, 0722-50 54 54
Ann-Christine Andersson (S), 2:e vice ordförande, 0736-60 17 35

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera