Granskning av samverkan mellan Borås och Västra Götalandsregionen kring barn och unga med psykisk ohälsa

Västra Götalandsregionen och Borås stad har tillsammans granskat hur samverkan mellan organisationerna ser ut när det barn och unga med psykisk ohälsa. Granskningen som är genomförd av Västra Götalandsregionens revisionsenhet och Borås stads stadsrevision har resulterat i en revisionsrapport.

Rapporten visar bland annat att organisationen och processerna för samverkan inte har utformats utifrån barnens och ungdomarnas behov och att det finns en betydande risk för att barn och unga ska fara illa. Rapporten pekar också på att det har genomförts åtgärder och gjorts en översyn av Närvårdsamverkan men detta är inte tillräckligt för att säkerställa ändamålsenliga insatser för patienterna.

Läs mer i rapportsammandraget

För frågor kontakta revisionsenheten, Västra Götalandsregionen, 0767-80 85 06.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera