Hjärtchef i Västra Götalandsregionen får internationellt patientsäkerhetspris

Anne de-Wahl Granelli, verksamhetschef för kardiologkliniken vid NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen, har fått utmärkelsen Humanitarian Award av den amerikanska patientsäkerhetsorganisationen Patient Safety Movement Foundation. Huvudtalare vid tillkännagivandet var tidigare president Bill Clinton.

Anne De-Wahl Granelli får priset för sin forskning och det så kallade Granelli-protokollet, som snabbare upptäcker medfödda hjärtfel hos nyfödda. För 13 år sedan var Västra Götalandsregionens BB-enheter pionjärer med Granelli-protokollet. Idag används metoden även i resten av landet och över stora delar av världen, exempelvis i USA, Kina och de flesta länderna i Europa.

– Framgången för Granelli-protokollet är att det är smärtfritt för barnet och enkelt för personalen att utföra, samtidigt som det räddar liv, säger Anne de-Wahl Granelli, som tog emot priset på plats i USA den 4 februari.

Obama och Biden pristagare förra året

Utmärkelsen Humanitarian Award delas ut årligen till de främsta insatserna för att stärka patientsäkerheten och för att minska antalet undvikbara vårdskador som kan leda till död. Förra året gick priset till dåvarande president Barack Obama och vice president Joe Biden. De fick priset för att ha gjort sjukvården tillgänglig för fler i USA genom den så kallade Affordable Care Act.

Anne de-Wahl Granelli får priset tillsammans med Annemarie Saarinen, grundare av Newborn Foundation som arbetar för att förbättra den amerikanska förlossningsvården. Tillsammans med Anne de Wahl Granelli har Annemarie Saarinen kämpat för att Granelli-protokollet ska bli standard inom USA och i dag undersöks 99 procent av de nyfödda med metoden.

I Sverige är Granelli-protokollet numera en av flera medicinska standardundersökningar som BB-personalen genomför på spädbarn innan de får åka hem. Av tusen nyfödda drabbas ett eller två barn av livshotande hjärtfel. Det innebär cirka 100-200 barn per år, bara i Sverige.

– Utan Granelli-protokollet missar sjukvården nästan 30 procent av de livshotande hjärtfelen och fem procent av dessa barn dör utan att ens ha hunnit få en diagnos, säger Anne de-Wahl Granelli.

Så går undersökningen till:
Innan ett nyfött barn lämnar BB mäts syremättnaden i barnets blod. Undersökningen kallas pulsoxymetri, POX och innebär att en mjuk sensor först lindas kring höger hand på bebisen och sedan kring en av fötterna. Sensorn är kopplad till en mätapparat som direkt visar hur stor syremättnaden i barnets blod är.

Ett normalt värde ligger mellan 95 och 100 procent, och skillnaden mellan mätningen i handen och foten får inte vara större än tre procentenheter. För låg syremättnad eller för stor skillnad mellan hand och fot signalerar att något är fel och att barnet behöver utredas vidare exempelvis med barnhjärtultraljud.

Kontakt:

NU-sjukvårdens presstjänst, 010-435 65 01, nu.kommunikation@vgregion.se

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Snabbfakta

NU-sjukvården är en förvaltning i Västra Götalandsregionen, med sjukhusen Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Till NU-sjukvården hör också Brinkåsens vuxenpsykiatriska anläggning i Vänersborg och ett 20-tal mottagningar i närområdet. Inom NU-sjukvården arbetar 5 500 personer.
Twittra det här

Citat

Framgången för Granelli-protokollet är att det är smärtfritt för barnet och enkelt för personalen att utföra, samtidigt som det räddar liv.
Anne de-Wahl Granelli