Hög ambition för Västra Götalandsregionen som arbetsgivare

Vid Västra Götalandsregionens (VGR) personalutskotts sammanträde den 15 mars beslutade utskottet bland annat att ställa sig bakom den inriktning som redovisas i plattformen för VGR:s arbetsgivarvarumärke. Denna syftar till att VGR ska öka förutsättningarna för att kunna behålla och rekrytera medarbetare nu och i framtiden.

För att VGR ska kunna klara sitt uppdrag gentemot invånarna i Västra Götaland behöver organisationen ha medarbetare med rätt kompetens. Det kräver att VGR på allvar kan konkurrera med andra arbetsgivare som letar efter samma kompetenser. Då behöver VGR både uppträda och upplevas som en attraktiv arbetsgivare för befintliga och blivande medarbetare. Organisationen behöver förändras för att långsiktigt möta detta krav. Målsättningen är att VGR ska ha offentlig sektors mest nöjda medarbetare och vara den mest attraktiva offentliga arbetsgivaren.

- För att ge den kraft som krävs i förändringsarbetet behöver ambitionen vara högt ställd. Vi vet att vi inte är där ännu, utan det handlar om ett långsiktigt och tålmodigt arbete som vi ska göra tillsammans i hela organisationen, säger personalutskottets ordförande Gunilla Levén (M).

Under 2016 har ett arbete genomförts kring VGR:s arbetsgivarvarumärke. Arbetet har resulterat i en plattform och en långsiktig handlingsplan. Under arbetet har medarbetare och chefer lämnat förslag på vad som bidrar till att fler medarbetare väljer att stanna kvar och utvecklas, och vad som bidrar till att VGR nu och i framtiden kan attrahera nya medarbetare. Förslagen har arbetats in i en långsiktig handlingsplan.

Med start våren 2017 kommer ett antal åtgärder och förbättringsarbeten att startas.

Kontaktpersoner:

Gunilla Levén (M), ordförande personalutskottet, 0703-05 32 02
Marina Olsson, personaldirektör, 0706-30 58 57.
Kommunikatör: Jörgen Andersson 076-11 22 168

Om personalutskottet

Personalutskottet är ett utskott till regionstyrelsen och svarar för långsiktiga regionövergripande arbetsgivarfrågor, det vill säga inriktning på regionens personalpolitik inklusive arbetsmiljö- och lönepolitik, arbetsmarknadsfrågor, omställningsfrågor samt framtida utvecklingsfrågor inom kompetensområdet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Dokument & länkar