Högkonjunktur i Fyrbodal

Konjunkturen i Fyrbodal har stärkts något det senaste halvåret och konjunkturindex är nu uppe på en nivå som kan karaktäriseras om högkonjunktur. Framför allt är det transportmedelsindustrin, maskinindustrin och byggbranschen som går mycket bra just nu.
Det råder även bättre stämning inom sällanköpshandeln.

 

- En stark utveckling inom framför allt tillverkningsindustrin och byggindustrin har bidragit till att konjunkturen i Fyrbodal har stärkts ytterligare. Företagen tror på ett ännu bättre konjunkturläge till hösten, säger Mats Granér, samhällsanalyschef på Västra Götalandsregionen.

Konjunkturindex för Fyrbodal ligger på +40, vilket är den gräns som indikerar högkonjunktur. Indexet har förstärkts marginellt från +37 för ett halvår sedan. Om företagens bedömningar inför det kommande halvåret slår in kommer konjunkturen i Fyrbodal återigen förbättras det kommande halvåret.

- Företagens framtidsoptimism signalerar att vi kanske ännu inte nått toppen på konjunkturkurvan, säger Mats Granér.

Starkt läge för industrin

Industrin i Fyrbodal tog klivet in i högkonjunktur förra våren och höstens mätning visade fortsatt högkonjunktur. I vårens barometer backade visserligen konjunkturindex marginellt från +44 till +39 men det innebär att industrin fortsatt befinner sig i ett mycket starkt konjunkturläge. Konjunkturen inom transportmedelsindustrin, där bland annat fordons- och flygindustri ingår, fortsätter vara glödhet. Ett förbättrat konjunkturläge väntas till hösten för industrin.

Stor optimism inom byggbranschen

Efter en dämpning i höstas vände konjunkturindex för byggföretagen i Fyrbodal åter

uppåt. Indexet steg från +35 till +53 och det råder därmed högkonjunktur inom branschen. Orderstocken har ökat och sju av tio företag anser att den är stor i nuläget. I höstas var det endast en fjärdedel av företagen som ansåg detta. Konjunkturen förväntas stärkas ytterligare till hösten.

Bättre läge inom handeln

Konjunkturindex för sällanköpshandeln i Fyrbodal har ökat från +11 till +22 i vår, vilket är den högsta nivån sedan hösten 2016. Till hösten spår handlarna att det rådande konjunkturläget består och att försäljningsvolymen ligger kvar på nuvarande nivå.

Jämn delregional konjunkturbild

Skillnaderna mellan de olika delregionerna i länet är relativt små. Göteborgsregionen och Sjuhärad toppar med ett index på +46. Index för Skaraborg och Fyrbodal ligger på +41 respektive +40. I samtliga delregioner ligger konjunkturindexet på ungefär samma nivå som för ett halvår sedan.

Konjunkturindex

  Höst 2017 Vår 2018 Höst 2018 (prognos)
   Västra Götaland +45 +45 +54
Göteborgsregionen +44 +46 +52
Sjuhärad +48 +46 +59
Skaraborg +45 +41  +52
Fyrbodal +37 +40 +53

 

Konjunkturbarometern i sin helhet finns på www.vgregion.se/konjunktur

# # #

Konjunkturindex kan variera från – 100 till +100. Värdet 0, med en toleransgräns på ±15 innebär en s.k. normalkonjunktur. – 100 anger en nattsvart lågkonjunktur och +100 står för en överhettad högkonjunktur. Gränserna för lågkonjunktur och högkonjunktur kan schablonmässigt sättas till index – 40 respektive +40.

Konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en webb/postenkät till drygt 1 000 företag inom tillverkningsindustri, byggverksamhet, företagstjänster, bilhandel, transport och logistik, sällanköpshandel, och partihandel. Undersökningen, som ger en totalbild för hela Västra Götaland, har dessutom brutits ned på de fyra delregionerna Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Höstens mätning – där svaren från företagen har samlats mars och april – avser en nulägesbeskrivning för våren 2018 och en prognos för andra halvåret 2018. Konjunkturbarometern för Västra Götaland görs av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Mats Granér, samhällsanalyschef, 070-570 09 34, mats.graner@vgregion.se

Camilla Lundén, kommunikatör, 076-941 44 39, camilla.lunden@vgregion.se

 

Samhällsanalys som är en enhet inom koncernavdelning data & analys ska genomföra utredningar om Västra Götalands utveckling och utvecklingsförutsättningar. Analyserna ska bidra till ett bättre beslutsunderlag för Västra Götalandsregionen och andra aktörers arbete med regional utveckling och hälso- och sjukvård. Utredningar görs huvudsakligen inom Vision Västra Götalands fokusområden och inom prioriteringar i Västra Götalandsregionens övriga styrdokument, det vill säga områden som antas vara viktiga för en hållbar tillväxt och utveckling. Analyserna ska vara policynära, kunna ha en direkt påverkan på arbetssätt och inriktning

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

En stark utveckling inom framför allt tillverkningsindustrin och byggindustrin har bidragit till att konjunkturen i Fyrbodal har stärkts ytterligare. Företagen tror på ett ännu bättre konjunkturläge till hösten.
Mats Granér, samhällsanalyschef Västra Götalandsregionen