Inbjudan till pressträff om konjunkturläget i Västra Götaland

I våras hade de västsvenska företagen ljusa förhoppningar om utvecklingen av konjunkturläget inför det kommande halvåret. Har dessa infriats? Då räknade de flesta branscher med att nyanställa och p ositiva tongångar hördes framförallt inom industrin.   Fortsätter den positiva konjunkturspiralen även kommande halvår?

Konjunkturbarometern mäter konjunkturläget i de fyra delregionerna Göteborgsregionen, Fyrbodal,Sjuhärad och Skaraborg. Drygt 1000 företag ger sin syn på den aktuella konjunktursituationen och deras sysselsättningsplaner inför hösten.

På pressträffen får du veta mer om utvecklingen i olika branscher och delregioner, samt hur förväntningarna ser ut inför det kommande halvåret.

Tid: Tisdag 24 november maj kl. 10.00-11.00.
Plats: Regionens Hus i Göteborg, Norra Hamngatan 14, konferensrum Vättern.

Det finns också möjlighet att delta via videolänk från Residenset i Vänersborg, Torget, Regionens Hus i Mariestad, Drottninggatan 1 och Regionens Hus i Skövde, Hertig Johans gata 6.

Medverkande:

Mats Granér, analyschef, Västra Götalandsregionen

Johannes Holmberg,  konjunkturanalytiker, Statistiska Centralbyrån

Mats Granér 
Enhetschef Samhällsanalys
mats.graner@vgregion.se
070-570 09 34

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 53 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Konjunkturbarometern för Västra Götaland görs av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Västra Götalandsregionen.
Twittra det här