Ingen presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 18 november

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 november. Det blir ingen presskonferens efter sammanträdet.

Journalister som vill ha kommentarer runt besluten kan ringa hälso- och sjuvårdsstyrelsens ordförande, vice ordförande eller hälso- och sjukvårdsdirektören efter sammanträdet. 

Kontaktuppgifter: Jonas Andersson (FP), ordförande, 0708-37 78 53. Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande, 0700-85 25 44. Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande, 0703-56 56 37. Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77.

Dagordning och handlingar till sammanträdet

Kontakt: Kjell Foss, kommunikatör, 0700-82 55 17.

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera